Strategi och prioriteringar

Atlas Copcos vision är att vara och förbli First in Mind – First in Choice för våra medarbetare, kunder och andra intressenter. Detta innebär att vi ska vara det första företaget du kommer att tänka på, och det du sedan väljer.

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar lönsam tillväxt. Det innebär att vi skyddar och utvidgar vår verksamhet, inklusive våra resurser och vår personal, på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.