Metoder för modifiering av motorprestanda

<p>Strypning och tryckreglering är två metoder för ändring av prestandan hos en luftmotor – strypning och/eller tryckreglering. Omständigheterna för användningsområdet avgör vilken metod som är att föredra.

Strypning

Strypning av luftmotor

En strypventil är vanligtvis placerad i motorns inlopp, men den kan också monteras i frånluftsröret. Fördelen med strypning i inloppet är att luftförbrukningen minskar, medan strypning av frånluften ger ett något högre startvridmoment. När det är önskvärt att bibehålla ett högt startvridmoment men minska drifthastigheten är strypning den bästa metoden för att ändra motorns uteffekt.

Tryckreglering

Tryckreglering av luftmotor

När du använder en tryckregulator är den alltid monterat i motorns inlopp. Tryckregleringen är idealiskt när det krävs kontroll av vridmomentet vid stopp och ett högt startvridmoment inte är viktigt.

Motorprestanda med annat lufttryck

Alla prestandagrafer för Atlas Copco-luftmotorer gäller för ett inströmningstryck på 6,3 bar. För andra lufttryck måste prestandakurvorna räknas om. Beräkning av prestandadata kräver att motordata vid 6,3 bar multipliceras med korrektionsfaktorn som anges i tabellen nedan. Programmet för val av luftmotor är ett annat sätt att ta reda på hur motorer ska tryckregleras eller strypas.

Korrigeringsfaktorer
         
Lufttryck   Uteffekt Snabbhet Vridmoment Luftförbrukning
BAR PSI        
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44