Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters

Ett nytt sätt att tänka på flexibilitet inom monteringsverktyg

Articles Electric assembly tools Assembly solutions Assembly Tools

Vi utvecklar framtidens monteringsverktyg

Power Focus 6000 introducerar en mängd innovativa funktioner, bland annat funktioner som är gemensamma för många av Atlas Copcos smarta monteringsverktyg, som är de mest avancerade på marknaden idag. Konceptet med virtuell station är unikt för Power Focus 6000. Det gör att flera verktyg kan användas på en styrenhet, eftersom den ersätter den traditionella fysiska styrenheten med en virtuell som fungerar oberoende av varandra, utan att ytterligare maskinvara krävs.

Kvalitetskritisk kontra säkerhetskritisk

Tidigare klassificerades monteringsverktyg och styrsystem av de typer av tillämpningar de var lämpliga för. Till exempel användes ”kvalitetskritiska” verktyg och styrsystem för tillämpningar där ett företags varumärke kunde äventyras i händelse av produktfel.

Dessutom användes ”säkerhetskritiska” monteringsverktyg och styrsystem för tillämpningar där produktfel skulle kunna leda till fysisk skada för slutanvändaren. Det här klassificeringssystemet resulterade ofta i förvirrande oreda bland kunderna. Frågor som brukade dyka upp var ”vilken typ av system ska jag köpa?” och ”är det framtidssäkert om mina behov förändras?” Med Power Focus 6000 förändrar Atlas Copco hur våra kunder ser på att välja rätt verktyg för jobbet.PF6000_Blue

Med Power Focus 6000 kan en enda plattform hantera olika verktygsnivåer för många olika typer av tillämpningar. Hur åstadkommer vi detta?

Svaret finns i programvaran med våra unika virtuella stationslicenser. Möjligheten att välja en typ av virtuell station ger fullständig flexibilitet i vilka verktyg du vill köra.

Vad innebär det här i verkligheten?

Tänk dig att en tillverkare med ett enda Power Focus 6000-system kör flera trådlösa Tensor STB-verktyg för säkerhetskritiska åtgärder. Plötsligt blir det nödvändigt att implementera en klicknyckel med smart rapportering för att kontrollera vridmomentet i en kvalitetskritisk tillämpning på en närliggande station på monteringsbandet. Tidigare krävdes det att man köpte och installerade en helt ny styrenhet utöver själva klicknyckeln.

Med Power Focus 6000 kan samma bedrift nu uppnås med en enkel tilläggslicens för virtuell station och utan ytterligare styrenhetsmaskinvara. Implementeringen är lika enkel som att välja lämplig typ av virtuell station baserat på önskad funktion och att ansluta verktyget till den befintliga styrenheten

Med de senaste förbättringarna i programvaran för Power Focus 6000 kan kunderna nu blanda och matcha olika typer av virtuella stationer med en enda styrenhet. Det här är verkligen ett flexibelt erbjudande.

Vill du veta mer om vad Atlas Copco kan göra för din monteringsflexibilitet? Kontakta oss idag för en demonstration!