Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Familjeverksamhet: Styrnod för montering – kontrollcentret för tillverkning av styrnoden för montering

Upptäck hur vår nya industridator AC-nod optimerar tillverkningen av just denna styrnod för montering i kombination med ytterligare processtyrningstekniker som MicroTorque-skruvdragare och programvara för feleliminering med vägledning för operatören.

Det som först låter som en ordlek är allt annat än ett påhitt:
I tillverkningen av styrnoden för montering ser ”syskonen” i den senaste generationen av Atlas Copcos industridatorer till att tillverkningen effektiviseras, produktkvaliteten ökar och spårbarheten för all data uppnås.

Industridatorn för processvisualisering, förkortat ”AC-nod”, uppnår inte enbart det här:
SQS-programvaran för processtyrning med operatörsvägledning, styrenheten MicroTorque Focus och MicroTorques första handhållna skruvmejsel ETD MT med momentomvandlare bidrar också till optimal produktkvalitet, processresultat och dokumentation. 

Ta en titt bakom kulisserna i tillverkningen av AC-noderna i vårt produktföretag och upptäck Atlas Copcos omfattande lösningar för processtyrning – bokstavligen en familjeverksamhet.

Feleliminerad tillverkning av industridator AC-nod: MicroTorques handhållna skruvdragare och processtyrning med SQS som visualiserar alla processteg på en industridator

MicroTorque ETD MT, SQS-programvara för processtyrning och visualisering via AC-nod borgar för en perfekt monteringsprocess

Den lanserades på marknaden i oktober 2019: styrnod för montering (AC-nod), den senaste generationen av Atlas Copcos industridator. Den här industridatorn har utvecklats och tillverkats som den centrala styrenheten för varje monteringslinje på Atlas Copcos sydtyska produktföretag Synatec GmbH. Under sommaren 2019 startade tillverkningen av denna extremt robusta men ändå användarvänliga och eleganta industridator, som är avsedd att förbättra automatiserings- och processtyrningen. Fyra modeller av AC-noden med olika effektnivåer finns tillgängliga, vilket minskar driftsstopp vid industriell montering och ökar produktiviteten genom processvisualisering. Atlas Copcos tillverkningsverksamhet bygger på ytterligare interna processtyrningslösningar som gör monteringen mer effektiv, enklare och dokumenterar processer i enlighet med Industri 4.0-strategier. Detta minskar tillverkningskostnaderna och garanterar optimal kvalitet och noll fel på produkten.

Assembly Control Node (AC Node) touch display

Så vad kan vara mer uppenbart än att installera några av de första serietillverkade enheterna av styrnoden för montering på monteringsstationerna i produktföretaget efter testning och godkännande?
Alexander Staff, produktchef för maskinvara, och Ingo Henzler, projektchef för installation av monteringsstationerna, var inte bara nöjda med AC-nodens trendsättande anslutning, utan även med den extrema flexibiliteten och den låga vikten, vilket möjliggör installation av en enda person. Efter installationen av processtyrningsprogramvaran ”Scalable Quality Solution” (SQS-programvara) visualiseras varje steg i tillverkningsprocessen tydligt och fel i monteringsprocessen undviks genom att använda fördefinierade monteringssekvenser. Komponenter skannas av operatören och kontrolleras automatiskt (komponentverifiering). Operatören bekräftar sedan manuellt monteringsstegen och åtdragningsprocesserna via AC-nodens pekskärm, som till och med kan användas med handskar.

På grund av den redan integrerade I/O-nivån i industridatorn är interaktion med arbetsstationen möjlig, t.ex. verktygs- eller komponentlåsning. Detta kan också användas för att söka efter externa knappar, brytare, fotpedaler eller liknande och integrera dem i processen. Många av dessa tillämpningar, som tidigare krävde en separat PLC, kan nu enkelt implementeras. 
Genom att använda de senaste handhållna skruvmejslarna ETD MT i MicroTorque-serien identifieras och elimineras problem under monteringsprocessen automatiskt med hjälp av avancerade åtdragningsstrategier som ”strategi för säteskontroll”. Den extra vinkelövervakningen upptäcker felaktiga eller feljusterade skruvar och saknade komponenter. Med hjälp av lysdiod och taktil återkoppling visar ETD MT-skruvmejseln i kombination med MicroTorque Focus 6000 omedelbart om de fördefinierade åtdragningsparametrarna har följts. Den ergonomiska och kompakta MicroTorque-serien, speciellt utvecklad för åtdragning med låga momentvärden, är särskilt lämplig för monteringsuppgifter inom elektronikindustrin, medicinteknik och flygindustrin. En omarbetningsstation med liknande utformning möjliggör enkel och effektiv omarbetning av felaktiga eller saknade monteringssteg tack vare omedelbar dokumentation och visning av tidigare monteringsresultat via SQS-programvaran.

Alla monteringssteg visualiseras med operatörsvägledning av processtyrningsprogramvaran Scalable Quality Solution3

Med hjälp av operatörsvägledningen i SQS-programvaran kan nyanställda snabbt komma igång med monteringsuppgifter med minimal utbildning.Monteringsprocesser är tydligt definierade, arbetsstegen förenklade och leder därmed till bättre resultat och större tillfredsställelse hos anställda och kunder. På medellång sikt planerar vi att lägga till en plocklösning för effektivare komponentplockning. Via programvarustyrda ljussignaler signalerar plockhyllor till operatören i vilket fack de komponenter som ska användas finns, vilket även kontrolleras och dokumenteras av SQS-programvaran.

Tack vare vår AC-nod och processtyrning samt programvara för arbetsstyrning ökade vi vår FTR (First-Time-Right) från 95 % till 98 %, med återstående 2 % som inte kan hänföras till tillverkningsprocessen. Vi kunde nästan eliminera komplicerade omarbetningsprocesser och till stor del utesluta mänskliga misstag. Tack vare arbetsstyrningen nästan halverades utbildningsperioden för nyanställda, eftersom utbildning inte behövs för alla produktvarianter.

Tatiana Smirnova , Chef för leverantörskedjan

Tack vare Atlas Copcos omfattande programvaru- och maskinvarulösningar kommer alla framtida syskon till AC-noden också att tillverkas effektivt och med högsta produktkvalitet – en familjeangelägenhet.

Om du vill veta mer om processtyrning och feleliminering, besök vår specifika webbplats som berättar om hurdu uppnår montering med noll fel.

Montering Programvara och styrenheter Motor Vehicle Industry Lösningar för felhantering Artiklar Industriell montering Kvalitet Tillverkare av originalutrustning Industri 4.0 och den smarta fabriken Medicinteknik Monteringsverktyg Felhantering Elektronik Bilindustri Vitvaror Kvalitetssäkring Elektronik Generell industri Produktivitet Automotive OEM

Familjeverksamhet: Styrnod för montering – kontrollcentret för tillverkning av styrnoden för montering

explainer icon