Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Atlas Copcos vision för Industri 4.0

Industri 4.0 är ett ord som trendar inom tillverkningsanläggningar över hela världen idag och det används överallt av goda skäl. Tillverkningsmetoder enligt Industri 4.0 blir allt vanligare,

Vad är Industri 4.0?

Termen Industri 4.0 syftar på den fjärde industriella revolutionen, som vi som samhälle nu deltar i. Det finns några viktiga aspekter av den här industriella revolutionen. I cyberfysiska system kombineras programvara och maskinvara på nya och innovativa sätt.

De här systemen kommunicerar inte bara med människor i deras miljö, utan även direkt med varandra. De genererar också enorma mängder data, som kan användas för att underlätta beslutsfattande och göra tillverkningen mer effektiv och felfri.

Konceptet Industri 4.0 är omfattande och beskrivningen ovan är inte ens i närheten av att göra det rättvisa. Det är också ett koncept som är större än de monteringsprocesser som vi hanterar hos Atlas Copco Tools and Assembly Systems.

Inom dessa monteringsverksamheter kan vi dock stödja visionen om Industri 4.0 med innovativa och unika monteringsverktyg. Vi kallar det paket med produkter och tjänster som stöder Industri 4.0 Smart Connected Assembly.

Här är styrenheten Power Focus

Smart Connected Assembly från Atlas Copco har smarta, flexibla verktyg som i grunden drivs av vår Power Focus-styrenhet. Verktygen är sammankopplade, kan kommunicera med miljön runt omkring dem och generera de data som behövs för att fatta välgrundade beslut om processförbättring i monteringsverksamheten.

Atlas Copcos programvaruprodukter, som ToolsTalk 2, ToolsNet och QA Supervisor, tillhandahåller kraftfulla analysverktyg för hantering av data som produceras av våra verktyg och vårt serviceerbjudande ger ett extra supportlager för optimering av verktyg i processer och för att undvika oplanerade driftstopp.

Vi ser fram emot den spännande nya framtiden för Industri 4.0 och Smart Connected Assembly. Kontakta oss idag om du vill veta mer.