Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Dammkontroll: Städa bort dina bekymmer

Därför bör du använda dammutsug för att samla upp damm när det uppstår

Damm som uppstår när man arbetar med många material är ofarligt och orsakar inga permanenta skador. Men även detta damm kan göra arbetsförhållandena tuffa och obehagliga, vilket kan påverka produktiviteten. Damm som uppstår när man arbetar med vissa andra material kan dock vara skadligt och kan orsaka t.ex. lungcancer, silikos, njursjukdomar eller leda till förgiftning.

Det är i huvudsak storleken på partiklarna som är den största orsaken till oro. Detta eftersom de kan tränga sig in i kroppens försvarssystem och nå de områden i lungorna som är främst ansvariga för syreupptagning. Ett effektivt ventilationssystem minskar antalet partiklar i luften – men det finns mer som kan göras för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö.

Dammkontroll när dammet uppstår

Det finns flera metoder för att säkerställa att operatören inte utsätts för damm när handhållna verktyg används vid till exempel slipning, kapning, borrning och mejsling.
– En arbetsbänk kan ha öppningar för utsug som är anslutna till en stark vakuumkälla.
– En dammutsugningskåpa som går att flytta på kan användas och själva verktyget kan utrustas med ett utsugssystem.
– I extrema fall kan operatören använda en andningsapparat som extra skydd.

Av alla metoder för uppsamling av damm är användning av dammutsug som är fästa på själva verktyget mest effektiv eftersom uppsamlingen sker när dammet uppstår. Det resulterar inte bara i ett effektivt utsug utan har också ett mindre behov av luftflöde. Nästan alla verktyg kan utrustas med den här typen av grenrör.

Dust extraction kit images
Därför bör du använda dammutsug på dina handhållna verktyg


→ Effektiv eliminering av damm (upp till 95 % utsugning)
→ Bättre sikt och precision vid arbete
→ Förlänger utrustningens livslängd
→ Håller din arbetsplats ren
→ Luftburet damm och små partiklar är skadliga för din hälsa

Så här monterar du Atlas Copcos dammutsugssats