Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Dammkontroll: Städa bort dina bekymmer

Damm som uppstår när man arbetar med många material är ofarligt och orsakar inga permanenta skador. Men även detta damm kan göra arbetsförhållandena tuffa och obehagliga, vilket kan påverka produktiviteten. Damm som uppstår när man arbetar med vissa andra material kan dock vara skadligt och kan orsaka t.ex. lungcancer, silikos, njursjukdomar eller leda till förgiftning.Det är i huvudsak storleken på partiklarna som är den största orsaken till oro. Detta eftersom de kan tränga sig in i kroppens försvarssystem och nå de områden i lungorna som är främst ansvariga för syreupptagning. Ett effektivt ventilationssystem minskar antalet partiklar i luften – men det finns mer som kan göras för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö.

Dammkontroll när dammet uppstår

Det finns flera metoder för att säkerställa att operatören inte utsätts för damm när handhållna verktyg används vid till exempel slipning, kapning, borrning och mejsling.– En arbetsbänk kan ha öppningar för utsug som är anslutna till en stark vakuumkälla.– En dammutsugningskåpa som går att flytta på kan användas och själva verktyget kan utrustas med ett utsugssystem.– I extrema fall kan operatören använda en andningsapparat som extra skydd.Av alla metoder för uppsamling av damm är användning av dammutsug som är fästa på själva verktyget mest effektiv eftersom uppsamlingen sker när dammet uppstår. Det resulterar inte bara i ett effektivt utsug utan har också ett mindre behov av luftflöde. Nästan alla verktyg kan utrustas med den här typen av grenrör.

Dust extraction kit images

Därför bör du använda dammutsug på dina handhållna verktyg

→ Effektiv eliminering av damm (upp till 95 % utsugning)→ Bättre sikt och precision vid arbete→ Förlänger utrustningens livslängd→ Håller din arbetsplats ren→ Luftburet damm och små partiklar är skadliga för din hälsa

Vikten av att använda dammutsug med verktyget

Ergonomi är en konst: hämta vår guide

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.

Dammkontroll: Städa bort dina bekymmer

explainer icon