Balansera enkelt om monteringsbandet med en kraftfull kombination av maskinvara och programvara - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Balansera enkelt om monteringsbandet med en kraftfull kombination av maskinvara och programvara

Felhantering Artiklar Monteringslösningar Produktivitet

Enklare montering tack vare maskinvara och programvara

Dagens tillverkningsindustri kräver stor flexibilitet. Nya produkter utvecklas ständigt med flera varianter, vilket i hög grad ökar komplexiteten vid montering.

Några frågor som kan vara till hjälp att tänka på:

  • Vad händer när varianter läggs till eller tas bort?
  • Hur är det med ett enda monteringsband som producerar flera produkttyper, var och en med ett antal unika variationer?
  • Hur enkelt kan monteringsverktyg och -utrustning flyttas eller omdriftsättas för att tillgodose dessa förändringar?

Det traditionella sladdanslutna verktygssystemet består av en styrenhet, kabel och själva verktyget. I monteringstillämpningar med stora volymer är alla verktyg på monteringsbandet oftast avsedda för en enda åtgärd.

När mängden produktvariationer på bandet blir för krävande för ett enda verktyg skulle det normalt krävas driftsättning av ytterligare ett verktyg och ett system i stationen.

Med Power Focus 6000 kan en styrenhet hantera flera trådlösa verktyg, som var och en utför sin egen åtdragningsåtgärd samtidigt på en enda styrenhet tack vare vårt egenutvecklade koncept med virtuella stationer.

Dolda kostnader synliga

Vi får inte glömma den faktiska kostnaden för ett extra system. Förutom investeringskostnader för verktyg, styrenhet och kablage finns det vissa ”dolda” integreringskostnader som inte alltid tas med i beräkningen. Detta kan innefatta:

– Arbete för att fysiskt montera styrenhetens maskinvara nära monteringsbandet

– El- och nätverksanslutningar

– Konfigurera systemet manuellt för att utföra önskad åtgärd.

Bland annat.

Atlas Copco är här för att göra ombalanseringen enklare och effektivare med hjälp av vårt kompletta paket med maskinvara och programvara för åtdragningssystem. Med Power Focus 6000 kan en styrenhet hantera flera trådlösa verktyg, som var och en utför sin egen åtdragningsåtgärd samtidigt på en enda styrenhet tack vare vårt eget koncept med virtuella stationer.

”Vad innebär det här för mig?”

Det innebär att det krävs mindre fysisk maskinvara för att använda verktygen och att den är mångsidig och kan användas med anslutna trådlösa verktyg på flera platser. Virtuella stationer kan avsevärt minska installationsbehovet och kostnaderna om ett verktyg behöver läggas till eller driftsättas på nytt någon annanstans.

Vad gäller för konfigurationsuppdateringar när monteringskraven ändras? Fjärrprogrammering via den inbyggda Power Focus 6000-styrenhetens HMI tar hand om det och ger kontroll över alla verktyg i nätverket utan att du behöver röra systemet.

För mer avancerad hantering av inställningar och programvaruversioner har programvaran ToolsTalk 2 funktioner för offlineprogrammering och ett användarhanterat konfigurationsbibliotek, vilket gör att ändringar kan göras snabbt och effektivt med en knapptryckning, var som helst i anläggningsnätverket.

Vill du veta mer om vad Atlas Copco kan göra för din balans mellan maskin- och programvara inom monteringen? Har du frågor om Power Focus 6000? Kontakta oss idag för en demonstration.