Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Elektrisk montering till flygindustrin

Elektriska monteringsverktyg har använts inom tillverkning i flera decennier. Nu har de även kommit till flygindustrin – delvis tack vare Atlas Copco.

Elektriska monteringsverktyg ger många tillverkare uppenbara förbättringar i produktionseffektivitet och kvalitetskontroll, och nu börjar vi komma på hur de verktyg som redan finns på plats kan optimeras. För de flesta tillverkare inom flygindustrin börjar dock elektriska monteringsverktyg, och de fördelar de medför, att implementeras först nu.

Flygindustrin har varit långsammare med att implementera elektriska monteringsverktyg av flera olika skäl. Många fästelement på flygplan dras inte åt, utan nitas med en annan monteringsprocess. Andra fästelement är konstruerade så att sexkantshuvudet bryts av vid ett specifikt vridmoment.

De här fästelementen kan inte återanvändas, men behövs för att ge en plan yta i vissa åtdragningstillämpningar. Brytbultar behöver inte heller något momentstyrt verktyg, eftersom vridmomentet verifieras genom att fästelementet går av. Nya material i flygplan med tillkomsten av lätta kompositmaterial och metaller har krävt förändringar i vilka fästelement som används, inklusive mer momentdragna fästelement liknande dem som finns i andra tillverkningsmiljöer.

Mer för flygindustrin

En annan nyligen utvecklad fördel med elektriska monteringsverktyg för flygplanstillverkare är funktioner för batteriverktyg. Tillverkare inom flygindustrin har unika utmaningar i produktionen eftersom delarna som de bygger ofta är mycket stora, och det kan vara svårt att komma åt alla fästelement på delen med ett enda verktyg anslutet med kabel till en verktygsstyrenhet.

Dessa delar har också svåråtkomliga fästelement och trånga utrymmen inuti som kan vara mycket svåra för operatören att komma åt med ett kabelverktyg. Nu finns en mängd olika batteriverktyg tillgängliga, inklusive verktyg med låg reaktionskraft som skyddar operatörer i besvärliga lägen. Det är nu möjligt att tillhandahålla felelimineringslösningar för alla dessa tillämpningar.

I takt med att både flygindustrin och Atlas Copcos monteringsverktyg fortsätter att utvecklas ser vi fram emot mer spännande utveckling som förbättrar produktiviteten och effektiviteten.

Kontakta Atlas Copco idag om du vill veta mer eller boka in en produktdemonstration.