Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Grundläggande ergonomi: Skydda din mest värdefulla resurs

Anläggningsgolv och monteringslinjer kan vara farliga. Det finns risker med att arbeta med både stora och små verktyg. På Atlas Copco tar vi säkerhet på allvar.

Sedan vi startade vårt ergonomiprogram för industriverktyg 1958 har vi ansett att ergonomi är av yttersta vikt vid arbete med och användning av maskiner i produktionsmiljö. Ergonomi är viktigt för oss. Operatörerna som använder våra verktyg och lösningar ska vara säkra, bekväma och inte utsättas för onödig fysisk belastning eller vibrationer. Det betyder att operatörens komfort och säkerhet alltid har högsta prioritet för alla maskiner och verktyg som vi utvecklar.

Därför ska du bry dig om ergonomin på arbetsplatsen

Det är viktigt att förstå varför ergonomin är den mest värdefulla resursen för en anläggning. Produktivitet och kvalitet går hand i hand med bra ergonomi på arbetsplatsen. Om säkerheten äventyras och en olycka eller skada inträffar påverkar det monteringslinjens kvalitet och produktivitet. Problem som uppstår på grund av dålig ergonomi är kostsamma, inte bara på grund av rehabiliteringen för berörda operatörer. Studier visar att kostnaden för förlorad produktivitet och kvalitet efter en olycka kan vara mycket högre än kostnaden för rehabilitering. På Atlas Copco måste varje enskild produkt klara ett omfattande ergonomiskt test innan den lanseras.

Så här förbättrar verktygets utformning ergonomin

Atlas Copco tillverkar tusentals olika verktyg till många olika branscher. För oss betyder bra ergonomi att alla verktyg är utformade för säker användning. Alla verktyg i vår katalog har utvecklats med bra ergonomi som högsta prioritet. Atlas Copcos fixturerade arbetsstationslösningar omfattar ett brett utbud av produkter som utvecklats särskilt för enkel och bekväm användning.

HTS-upphängningssystemet är ett system för upptagning av vridmoment. Det är lätt att hantera med smidiga rörelser som ger mindre trötthet, ökad produktivitet och bättre ergonomi på arbetsplatsen. Vår ledande AXR-arm är ett annat exempel på en lösning som är byggd för exceptionellt bra ergonomi. Atlas Copcos ledade AXR-arm är en inverterad konfiguration för montering på takskena. Den ledade AXR-armen reagerar på vridmomentet som genereras av ett verktyg, vilket minskar påverkan på operatören. HTS och AXR ger minskad operatörtrötthet tack vare låga hanteringskrafter och handtagsmonteringen ger operatören en ergonomisk hanteringspunkt för att flytta armen uppåt och nedåt i färdriktningen.

Vibrationer på arbetsplatsen

Risker i samband med långvarig exponering för vibrerande verktyg kan undvikas med en bra arbetsplatsergonomi. En dålig ergonomisk design som inte kontrollerar verktygsvibrationer kan leda till skadade nervceller, kärlskador och ett antal muskel- och skelettbesvär. Det är särskilt vitkigt för handhållna verktyg. I de flesta fall leder problem med skadade nervceller till förlorad känsel i fingrarna och i vissa fall till karpaltunnelsyndrom som ger liknande symptom. Våra verktyg har utvecklats så att användaren utsätts för mindre vibrationer genom att vibrationskrafterna kontrolleras och leds bort från greppytorna.

Industriella slipmaskiner är ett exempel på handhållna verktyg som, om inte särskilda åtgärder vidtas för att eliminera vibrationer, kan leda till nervskador och muskel- och skelettbesvär. Våra industriella slipmaskiner byggs vanligtvis med autobalanserare och spridningsdämpning för att ge stiften längre livslängd och minska risken för vibrationsrelaterade skador. Vår filmaskin LSF39 är en av våra slipmaskiner som har utvecklats med spridningsdämpning och en inbyggd ljuddämpare för att minska bullernivån.

Det är viktigt att notera att trots åtgärderna vi vidtar för att hålla ingenjörer säkra från vibrationsskador är våra verktyg fortfarande kraftfulla till max. Vi vet att säkerhet och kraft går hand i hand på arbetsplatsen.

Vi strävar efter bra ergonomi

Vårt expertteam med verktygstekniker och -utvecklare på Atlas Copco strävar efter att kunderna ska vara säkra och nöjda på lång sikt. Alla verktyg och lösningar som skapas i våra anläggningar har utvecklats med ergonomin i åtanke. Vi vet och förstår att det leder till produktivitets- och kvalitetsfördröjning när ingenjörer riskerar att skadas. Med verktyg som HTS-upphängningssystemet, den ledade AXR-armen och många av våra industrislipmaskiner förblir Atlas Copcos engagemang för ergonomi lika starkt som dagen då vårt ergonomiska program grundades 1958.

Om du vill ha mer information om vårt arbete för bra ergonomi kan du kontakta Atlas Copco och boka in en demonstration idag.