Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Grundläggande ergonomi: Skydda din mest värdefulla resurs

Anläggningsgolv och monteringslinjer kan vara farliga. Det finns risker med att arbeta med både stora och små verktyg. På Atlas Copco tar vi säkerhet på allvar.

Sedan vi startade vårt ergonomiprogram för industriverktyg 1958 har vi ansett att ergonomi är av yttersta vikt vid arbete med och användning av maskiner i produktionsmiljö. Ergonomi är viktigt för oss. Operatörerna som använder våra verktyg och lösningar ska vara säkra, bekväma och inte utsättas för onödig fysisk belastning eller vibrationer. Det betyder att operatörens komfort och säkerhet alltid har högsta prioritet för alla maskiner och verktyg som vi utvecklar.

Därför ska du bry dig om ergonomin på arbetsplatsen

Det är viktigt att förstå varför ergonomin är den mest värdefulla resursen för en anläggning. Produktivitet och kvalitet går hand i hand med bra ergonomi på arbetsplatsen. Om säkerheten äventyras och en olycka eller skada inträffar påverkar det monteringslinjens kvalitet och produktivitet. Problem som uppstår på grund av dålig ergonomi är kostsamma, inte bara på grund av rehabiliteringen för berörda operatörer. Studier visar att kostnaden för förlorad produktivitet och kvalitet efter en olycka kan vara mycket högre än kostnaden för rehabilitering. På Atlas Copco måste varje enskild produkt klara ett omfattande ergonomiskt test innan den lanseras.

Så här förbättrar verktygets utformning ergonomin

Atlas Copco tillverkar tusentals olika verktyg till många olika branscher. För oss betyder bra ergonomi att alla verktyg är utformade för säker användning. Alla verktyg i vår katalog har utvecklats med bra ergonomi som högsta prioritet. Atlas Copcos fixturerade arbetsstationslösningar omfattar ett brett utbud av produkter som utvecklats särskilt för enkel och bekväm användning.

HTS-upphängningssystemet är ett system för upptagning av vridmoment. Det är lätt att hantera med smidiga rörelser som ger mindre trötthet, ökad produktivitet och bättre ergonomi på arbetsplatsen. Vår ledande AXR-arm är ett annat exempel på en lösning som är byggd för exceptionellt bra ergonomi. Atlas Copcos ledade AXR-arm är en inverterad konfiguration för montering på takskena. Den ledade AXR-armen reagerar på vridmomentet som genereras av ett verktyg, vilket minskar påverkan på operatören. HTS och AXR ger minskad operatörtrötthet tack vare låga hanteringskrafter och handtagsmonteringen ger operatören en ergonomisk hanteringspunkt för att flytta armen uppåt och nedåt i färdriktningen.

Vibrationer på arbetsplatsen

Risker i samband med långvarig exponering för vibrerande verktyg kan undvikas med en bra arbetsplatsergonomi. En dålig ergonomisk design som inte kontrollerar verktygsvibrationer kan leda till skadade nervceller, kärlskador och ett antal muskel- och skelettbesvär. Det är särskilt vitkigt för handhållna verktyg. I de flesta fall leder problem med skadade nervceller till förlorad känsel i fingrarna och i vissa fall till karpaltunnelsyndrom som ger liknande symptom. Våra verktyg har utvecklats så att användaren utsätts för mindre vibrationer genom att vibrationskrafterna kontrolleras och leds bort från greppytorna.

Industriella slipmaskiner är ett exempel på handhållna verktyg som, om inte särskilda åtgärder vidtas för att eliminera vibrationer, kan leda till nervskador och muskel- och skelettbesvär. Våra industriella slipmaskiner byggs vanligtvis med autobalanserare och spridningsdämpning för att ge stiften längre livslängd och minska risken för vibrationsrelaterade skador. Vår filmaskin LSF39 är en av våra slipmaskiner som har utvecklats med spridningsdämpning och en inbyggd ljuddämpare för att minska bullernivån.

Det är viktigt att notera att trots åtgärderna vi vidtar för att hålla ingenjörer säkra från vibrationsskador är våra verktyg fortfarande kraftfulla till max. Vi vet att säkerhet och kraft går hand i hand på arbetsplatsen.

Hur vi mäter och deklarerar våra verktygs vibrationsvärden

Vi strävar efter bra ergonomi

Vårt expertteam med verktygstekniker och -utvecklare på Atlas Copco strävar efter att kunderna ska vara säkra och nöjda på lång sikt. Alla verktyg och lösningar som skapas i våra anläggningar har utvecklats med ergonomin i åtanke. Vi vet och förstår att det leder till produktivitets- och kvalitetsfördröjning när ingenjörer riskerar att skadas. Med verktyg som HTS-upphängningssystemet, den ledade AXR-armen och många av våra industrislipmaskiner förblir Atlas Copcos engagemang för ergonomi lika starkt som dagen då vårt ergonomiska program grundades 1958.

Om du vill ha mer information om vårt arbete för bra ergonomi kan du kontakta Atlas Copco och boka in en demonstration idag.

Ergonomi är en konst: hämta vår guide

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.

Grundläggande ergonomi: Skydda din mest värdefulla resurs

explainer icon