Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur hydrauliken fungerar vid bultsträckning

I den här artikeln går vi igenom grunderna för hydraulik, vilka komponenter som ingår i ett hydraulsystem och hur boltinglösningar använder hydraulik med sina sträckare.

 

Grunderna för hydraulik

Hydrauliken överför kraft genom en vätska för att flytta ett mekaniskt objekt. Trycket skapas via ett kraftaggregat som utövas på en vätska i ett litet område. Trycket överförs jämnt i vätskan och även om trycket är detsamma när det utövas över ett stort område multipliceras kraften med den givna förmågan att flytta större objekt.

hydraulics car illustration

Hur fungerar hydraulik inom bultsträckning?

Historiskt har det förekommit olika varianter av vätska som används för detta ändamål, men för sträckarna är den valda vätskan mineralolja. Anledningen till att mineralolja används är att det inte finns någon kompressor. Det innebär att oljan inte komprimeras under belastning eller tryck, vilket gör den till ett stabilt medium för ett bultsträckningssystem.

 

För sträckning överförs en kraft från kraftaggregatet till sträckaren med följande komponenter:-

 

  • Kraftaggregat - Det här skapar trycket och flödet av olja till
  • Slangar – Det här är anslutningen mellan kraftaggregatet och sträckaren för att tillåta flöde av olja och överföring av tryck.
  • Sträckare – De här skapar kraften med uppbyggnad av inneslutet tryck
  • Hydraulolja – Det här är det medium som används för att skapa tryck och kraft.

Oljeegenskaper

Oljan har vissa egenskaper som vi måste ta hänsyn till: viskositet och temperatur. Viskositeten är oljans tröghet mätt i centistokes CST.

Ju högre värde, desto tjockare olja. Den medföljande standarden är mineralolja av klass ISO 32. 32 centistokes är 40 grader. Temperaturen kan ändras beroende på den miljö som påverkar behovet. Vid extremt höga temperaturer kan en tjock olja behövas, kanske över ISO 68. Omvänt, vid extremt låga temperaturer, kan en tunnare olja krävas, till exempel ISO 22.

Sammanfattningsvis bör du nu ha grundläggande förståelse för hydraulikens grunder, den utrustning som används i ett hydrauliskt sträckningssystem och några viktiga oljeegenskaper som bör beaktas. 

Klicka här för att läsa mer på vår Bolting Academy

Energi Artiklar Boltinglösningar

Hur hydrauliken fungerar vid bultsträckning

explainer icon