Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Granska ett förband

I slutet av fastsättningen är det viktigt att se till att förbandet har rätt vridmoment.

För högt vridmoment kan försvaga förbandets struktur, vilket kan leda till att fästelementet går sönder. För lågt vridmoment kan göra att förbandet lossnar.

Under prototypfasen av en ny produkt gör en granskning av förbanden att tillverkaren kan finjustera produktionsprocessen för att leverera bästa möjliga vridmoment på sina förband. Även under produktionsprocessen bekräftar granskningen av förband kvaliteten på de åtdragna förbanden.

Traditionellt sett implementerades den här processen med klicknycklar för att bekräfta att varje förband hade den minsta mängd vridmoment som krävs. Det finns ett par problem med den här typen av granskning.

Först och främst går det inte att veta om ett förband har ett för högt vridmoment. Klicknycklar klickar när en minsta vridmomentsnivå har uppnåtts, men vi kan inte sätta en övre gräns för vridmoment. Vi har heller ingen spårbarhet. Inget vridmomentsvärde kan avläsas med en klicknyckel, så inga statistiska utvärderingar kan göras av det vridmoment som finns på förbanden.

Ett sätt att lösa de här problemen på är att använda en nyckel med en skala eller, ännu bättre, en elektronisk nyckel som avläser det högsta vridmomentet. Det här är värdefull information eftersom vi då vet om den kvalitetsansvarige operatören dragit åt förbandet för hårt.

Samtidigt berättar det inte särskilt mycket om hur mycket vridmoment som fanns på förbandet från början (eller kvarvarande vridmoment). Om kvalitetsansvariga operatörer skulle kunna upphöra med att dra åt nyckeln så snart fästelementen började röra på sig skulle de kunna läsa av förbandets kvarvarande vridmoment.

Problemet här är att varje operatör har olika reaktionstid, så granskningsprocessen skulle variera beroende på operatör.

Det här är Atlas Copcos STwrench

Atlas Copcos STwrench har en patenterad algoritm som analyserar förbandets beteende i realtid under en granskning. Nyckeln vibrerar när en kvarvarande momentpunkt känns av för att uppmana operatören att sluta dra.

Den rapporterar både den kvarvarande momentpunkten och det högsta vridmomentet så att tillverkarna kan veta hur mycket vridmoment som fanns på förbanden och se till att de kvalitetsansvariga operatörerna inte har vridit åt förbanden för hårt. STwrench eliminerar alla fel i granskningsprocessen av förband.

Kontakta Atlas Copco idag om du vill veta mer eller boka in en produktdemonstration. 

Kvalitetssäkring Artiklar Kvalitet

Granska ett förband

explainer icon