Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Granska förbanden för montering med friktionsborrning i fem steg

En process för montering med friktionsborrning av hög kvalitet är avgörande för varje biltillverkare, men det kan vara utmanande att inspekterar förband för montering med friktionsborrning. Lär dig av våra experter hur man utför en kvalitetskontroll av förbanden i fem enkla steg.

Fastsättning med friktionsborrning Monteringslösningar Industrier Artiklar Ämnen Monteringslösningar Produkter Innehållstyp

Steg 1: Fästelementets beläggning

Innan vi ens börjar utvärdera det slutförda förbandet bör det första steget alltid vara den övergripande visuella kontrollen av fästelementet. För att fästelementen ska skyddas från korrosion har de en jämn beläggning av zink-nickel eller zinkflake. När en stor yta av beläggningen är skadad är risken för korrosion hög.

Våra experter rekommenderar:

Om du vill skydda dina delar från oönskad korrosion ska du alltid kontrollera att fästelementen har enhetlig beläggning innan användning. Se även till att fästelementen passar beskrivningen av delen på förpackningen.

Steg 2: Placering av fästelementets huvud

Det är mycket viktigt att kontrollera den slutliga placeringen av fästelementets huvud. Felaktig installation påverkar förbandets hållfasthet och korrosionsbeständighet. Delarna som monteras kan förskjutas under sammanfogningsprocessen om de inte är ordentligt fästa, vilket kan försvaga installationens integritet. Det är viktigt att skilja mellan processpunkter och strukturella punkter eftersom de har olika krav.

2.1 Processpunkt

Processpunkter har inte strukturellt relevanta egenskaper och används endast för att stabilisera förbandsplaceringen. De förekommer ofta i kombination med strukturellt lim för att säkerställa att förbandet inte rör på sig förrän limmet har härdats helt.

K-Flow Process Spot requirements
Förbandskvaliteten på processpunkter är OK när:• fästelementet drivs ända ned till ett djup som gör att materialet sitter ordentligt och inte rör på sig.• förbandet genererar en klämkraft med hjälp av ett hål i den översta plåten.

Kvaliteten är NOK när:fästelementet monterades i en vinkel som lämnar ett litet mellanrum på undersidan av fästelementets huvud till ytan.

Vid NOK rekommenderar våra experter att du kontrollerar …

… rotationshastigheten i den gängpressande processen Om rotationshastigheten till exempel är för låg överstiger gängrullningens vridmoment det önskade värdet och processtyrenheten kan inte installeras. Det resulterar i ett felaktigt placerat och ofullständigt NOK-förband.

… vridmomentet i den slutliga åtdragningenOm det slutliga vridmomentet är för lågt kan det resultera i ett oskyddat förband med liten eller ingen klämkraft. I det fallet ställer du in vridmomentets parametrar i det sista processteget och säkerställer att verktyget drar åt fästelementet till rätt specifikation.

2.2 Hållfasthetspunkt

En strukturell punkt har hög hållfasthet, särskilt när den används med strukturellt lim som är ett hybridförband. Karosserier har flera varianter av strukturella punkter för montering med friktionsborrning, speciellt i underredet, front- och skyddssektionerna och den främre delen.

K-Flow strength spot
En hållfasthetspunkt är endast OK när:• fästelementets huvud är i jämnhöjd med den övre ytan runt fästelementets huvud mot materialytan (inga mellanrum).

Kvaliteten är NOK när:• fästelementet är demonterat, vilket testas med hjälp av en momentnyckel på fästelementets huvud. • det finns mellanrum under fästelementets huvud. • endast en sida av fästelementets huvud ligger mot materialet.

Vid NOK rekommenderar våra experter att du kontrollerar …

… robotens placering Om placeringen av robotens vinkel inte är absolut rät (eller normal) till de ytor som sammanfogas kan fästelementet gå in felaktigt i monteringen och orsaka ett misslyckat förband. Det resulterar i att installationen av fästelementet blir svagare och skapar en korrosionsöppning på det förbandet. Justera robotens vinkel mot den övre ytan.

… delarnas fastspänning När karossdelarna inte är tillräckligt fastspända eller har stöd för rörelser under processen för montering med friktionsborrning på grund av den höga axialbelastning som tillämpas kan det resultera i ensidigt stöd.

… hur delarna passar med varandra Delarna som monteras måste passa ihop utan några mellanrum mellan dem. Systemet förlastar delarna för att hålla dem på plats under monteringen, men klämmor och stöd behövs för att hindra att de rör på sig under processen.

… rotationshastigheten i den gängpressande processenNär fel varvtal (varv/minut) används på spindeln kan förbandet skapa mellanrum under fästelementets huvud. Det beror på att systemkontrollerna upplever högre gängningsvridmoment än förväntat under detta steg och stoppar processen för att skydda från ytterligare skador. Det kan orsakas av att varvtalet för installationen är för lågt för de material som sammanfogas (långsammare för stål, snabbare för aluminiumlegering).

… vridmomentet i den slutliga åtdragningen Ett annat problem som resulterar i ett NOK-förband är om det slutliga vridmomentet för placering inte uppnås. Om vridmomentet är för högt kan inte fästelementet dras åt nog i sista steget och fästelementet stannar halvvägs.

Steg 3: Täcka hålet

Om fästelementet täcker hålet helt

Om fästelementet inte täcker hålet helt

Montering med friktionsborrning används ofta eftersom processen kan utföras från ”ena sidan” av monteringen och generellt sett inte kräver ett hål i det övre ytmaterialet. Undantagen är mycket tjocka material, gjutgods eller komplexa blandade materialkombinationer eller särskilda förbandskrav som värmeledningsförmåga. I dessa fall använder industrin material med ett hål och fästelementets huvud fyller ytterligare en funktion: skydda hålet. Förband som inte använder ett hål löper mindre risk att utsättas för eventuell korrosion. När ett hål används och det finns mellanrum under huvudet finns det en risk för korrosion på grund av att fukt tränger in under fästelementets huvud och in i förbandets lager. Det är här strukturellt lim och fogmassa i hybridförbanden spelar en viktig roll.

Om hålet inte täcks helt rekommenderar våra experter att du kontrollerar …

… att den övre plåten har rätt håldiameter och att robotprogrammeringen placerar fästelementet i mitten av hålet (normalt ett hål på 7 mm diameter för ett M5-fästelement).

Steg 4: Mellanrum mellan material

Ett perfekt förband är mer än bara ett fästelement i jämnhöjd eller ett täckt hål. Ett förbands kvalitet beror också på hur materialplåtarna passar med varandra. Mellanrum i lagren kan orsaka korrosion eller luftbubblor, skada limmet och påverka hållfastheten negativt.

K-Flow joint with gap between layers

Mellanrum mellan materiallager

Våra experter rekommenderar att du kontrollerar …

… materialtjockleken Om materialtjockleken överstiger toleransen krävs det mer friktion för att värma upp materialet och fästelementet kan inte driva igenom materialet lika lätt för att tillhandahålla förbandets nödvändiga hållfasthet och täthet.

… vridmomentet i det slutliga processteget Ibland krävs det bara en mindre justering för att förbättra förbandets kvalitet. Särskilt i konstruktioner i flera olika material måste de individuella kraven för de enskilda materiallagren beaktas när parametrarna, som är en del av den första förbandsutvecklingen, programmeras.

… rotationshastigheten när materialet stansas När rotationshastigheten är för hög i det första processteget blir materialet för varmt. Det orsakar problem när systemet flyttar materialet till baksidan och bildar en klack för nästa fas. På samma sätt kan för låg rotationshastighet (varv/minut) ta längre cykeltider och inte skapa tillräckligt med värme för ett korrekt flöde av materiallagren.

Steg 5: Fästelementets rörelse

När processen klarar alla tidigare steg är det mycket osannolikt att den misslyckas, men det finns ett sista steg att kontrollera innan du godkänner förbandet. Det är en manuell mätning av fästelementets åtdragning, eller åtminstone en kontroll av ett manuellt utfört test av "lossbrytningsmomentet". Om fästelementet kan vridas moturs gick något fel i sammanfogningsprocessen och förbandet är inte validerat och bör betraktas som defekt.

K-Flow movement fastener

Fästelementsrörelse resulterar ofta i lösa plåtar eller delar (när lim inte används)

Våra experter rekommenderar att du kontrollerar …

… vridmomentet i det slutliga processteget Ett möjligt fel är att vridmomentet var inställt på ett för högt värde för den slutliga åtdragningen. Gängan demonterar och skadar klacken. Det kan också inträffa när limmet oavsiktligt tränger in i förbandet och smörjer sammanfogningsprocessen, vilket kan orsaka att vridmomentet blir för högt.

… om det finns lim under fästelementets huvud När lim placeras direkt under fästelementet reduceras friktionen och fästelementet dras ofta åt för mycket. Det resulterar i ett löst fästelement. Det är mycket mindre vanligt på förband utan hål i det övre materialet.

… materialtjockleken och värmebehandlingen När produktionsmaterial används i monteringsprocessen kan tjockleken och materialets hårdhet (draghållfasthet) ibland variera och det angivna vridmomentet kan plötsligt bli för lågt.

Översikt

Dessa fem tips är användbara för att leta efter förbättringar som ger tillförlitliga förband, men inspektionerna är bara en del av processen och förbandsutveckling bör utföras på alla strukturella förband. Vi rekommenderar alltid en teknikbaserad processutveckling i både designfasen och innan produktionen startar. I våra 16 innovationscenter världen över ser vi till att din sammanfogningsprocess är genomförbar, tillförlitlig och ger dig de data du behöver som stöd för dina tillverkningsmål. Ta en titt på vår innovationscentersida och kontakta oss om du vill veta mer.

Mer information om våra produkter och tjänster:

Visste du att ...
Visste du att ...
En modern bil kan monteras med upp till 960 fästelement med friktionsborrning.
 
En modern bil kan monteras med upp till 960 fästelement med friktionsborrning.
Montering med friktionsborrning
Flow drill fastening process
Montering med friktionsborrning
Läs mer om vår produktserie K-Flow för montering med friktionsborrning
 
Läs mer om vår produktserie K-Flow för montering med friktionsborrning
Läs mer om vår produktserie K-Flow för montering med friktionsborrning
Systemet K-Flow
K-Flow system layout
Systemet K-Flow
Var med och förnya med oss
Var med och förnya med oss
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig
 
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig
Upptäck vårt tjänsteutbud
Upptäck vårt tjänsteutbud
Service, utbildning, reservdelar och mer...
 
Service, utbildning, reservdelar och mer...