Manuell limning med hög kvalitet är en utmaning. Läs om vad du kan göra för att förbättra appliceringskvaliteten.

Manuell limning med hög kvalitet är en utmaning. Läs om vad du kan göra för att förbättra appliceringskvaliteten.

Öka kvaliteten vid manuell limning

För vissa användningsområden kan det vara lämpligt att applicera lim och fogmassa manuellt i stället för automatiskt. Du bör tänka på flera faktorer för att kunna uppnå konsekvent hög kvalitet.

12 mar 2019

Dispenseringslösningar

1. Materialtrycksregulatorer och pumppåverkan

Pumppåverkan är en negativ effekt vid manuell applicering av lim. Vid övergången från början på lyftet till den låga lyften av materialpumpen kan kortvariga tryckfluktuationer uppstå vilket leder till ökat eller minskat materialläckage i applikatorn. Det är viktigt att systemet är konfigurerat på rätt sätt och att alla tryck är korrekt inställda. Det går att minska påverkan genom att använda en materialtrycksregulator för att uppnå ren och jämn applicering.

2. Optimal temperaturkonditioneringsenhet

För moderna lim krävs i större och större utsträckning en temperaturkonditioneringsenhet för att de ska kunna bearbetas på rätt sätt. Epoxihartslim måste till exempel bearbetas vid temperaturer mellan 40 och 60 °C. Konsekvent och exakt temperaturkontroll i hela systemet - hela vägen från pumpen till slangen till applikatorn - är avgörande. Applikatorn måste därför utformas specifikt för uppvärmda system och måste vara välisolerad för att undvika skador.

3. Minimera påverkan av slangar

Eftersom lim i större och större utsträckning tempereras måste även materialslangarna vara uppvärmningsbara och tåla trycket från material med högre viskositet, vilket ökar vikten och volymen. När du väljer handapplikator bör du tänka på att använda en roterande koppling så att operatören kan röra sig och inte hindras av slangen. Dessutom bör du använda en balanserare för applikatorn och slangen som tar upp en del av vikten på systemet och minskar belastningen på operatören.

4. Tänk på verktygsergonomin

Verktygsergonomin är viktig för att kunna arbeta på ett produktivt sätt och för att kunna uppnå exakta resultat. Applikatorn måste vara välbalanserad, ha ett stort handtag och om möjligt ha ett extra handtag. Ett extra handtag hjälper till med att balansera enheten på ett bättre sätt och förhindrar att operatörerna tröttnar. Dessutom påverkar triggern ergonomin: pneumatiska triggers är bättre eftersom operatörerna inte behöver använda lika mycket kraft.

5. Jämnt materialflöde

Att producera en jämn limsträng är den största utmaningen vid manuell applicering. Ett vanligt problem är så kallade ”hammarhuvuden”, där för mycket material appliceras i början eller slutet av appliceringen. Enheter som gör att det går att kontrollera materialflödet är en bra lösning. Genom att använda den typen av enhet går det att applicera materialet jämnt och dessutom går det att justera dem beroende på komponenten, appliceringen och hastigheten. Tack vare det går det att förhindra ojämn applicering, minska mängden omarbetningar och förbättra kvaliteten och produktiviteten för appliceringen.