Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

MWR-Kit vs. Focus 61: Pt. II

 

Mechatronic system Power Focus 6000 Articles Software and Controllers

Uppföljning av del I ...

Uppföljning av MWR-Kit kontra Focus 61: del I – nu är det dags att utforska situationer där MWR-Kit är det bästa alternativet. Som tidigare nämnts är det aldrig enkelt att välja rätt lösning för olika tillämpningar, men om vi kan identifiera några starka för- och nackdelar med varje alternativ kan vi göra beslutet lite enklare.

Läs vidare om de fem främsta skälen till att använda MWR-Kit istället för Focus 61.

Behov: fler verktyg

Många arbetsstationer använder fler verktyg än bara en skiftnyckel. I ett fall kan du ha en skiftnyckel i en arbetsstation som ett reservverktyg, medan du i ett annat fall använder en skiftnyckel och ett batteridrivet verktyg samtidigt för olika åtdragningar.

Med det i åtanke har vi goda nyheter: MWR-Kit ger flexibilitet att köra ett batteridrivet verktyg, ett verktyg med kabel och mekatroniska nycklar på samma styrenhet.

Med hjälp av de olika virtuella stationerna på PF6000 kan man köra TBP och MWR på samma styrenhet.

Behöver du köra två TBS:er och två MWR:er? Enkelt. Med en gräns på sex verktyg gör MWR-Kit att vi kan vara ännu mer flexibla om vi behöver det.

Kommunikation

En del maskinvara är utformad med lite mer kapacitet än andra. FieldBus, eller en serie industriella datornätverksprotokoll som används för distribuerad styrning i realtid, fungerar med PF6000, medan Focus 61 inte utformades med den här funktionen.

För vissa typer av kommunikation är MWR-Kit det bästa valet för enkel integrering.

Välbekant plattform

Det är alltid lättare att arbeta med produkter som redan är välbekanta än att lära sig något helt nytt. Om en kund redan känner till PF6000 och WebGUI är det enklare att använda MWR-Kit än Focus 61.

Varför? Enkelt. MWR programmeras i PF6000 via MWR-Kit på samma sätt som andra verktyg. Det är enkelt att ansluta till PF6000 via rätt IP-adress med en bärbar dator och därifrån ansluter vi till webbgränssnittet och kan göra ändringar i vår MWR.

Du behöver inte lära dig en ny programvara eller plattform. Vi kan använda det vi redan känner till.

Förtrogenhet med PF6000

Om du redan har en PF6000 med öppna virtuella stationer är det klokt att helt enkelt lägga till MWR till den öppna virtuella stationen – inte lägga till en ny styrenhet – vilket kräver mindre maskinvara totalt.

Färre styrenheter i en fysisk station

Slutligen kan MWR-Kit anslutas till ett kundnätverk till PF6000, även i nätverk, och vi kan använda MWR utan någon styrenhet i den fysiska arbetsstationen.

Allt som krävs för att du ska kunna sätta igång är att MWR-Kit är inom 30 fot från MWR. Ingen styrenhet, bara MWR-Kit som är liten och enkel att montera, och upp till sex MWR:er.

Viktiga punkter

Efter att ha jämfört MWR-Kit med Focus 61 hoppas vi att du kan räkna ut vad som fungerar bäst för dina tillämpningar.

Båda produkterna erbjuder något som den andra inte gör och med den information som är tillgänglig kan vi avgöra vad som är rätt och passar bäst.

Har du några frågor? Vill du boka in en utvärdering i din anläggning? Kontakta oss idag för att prata med en Atlas Copco-representant.