Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Låter det bra?

Höga ljudnivåer förekommer i många olika tillverkningsprocesser. Ljudet är kanske inte direkt skadligt för hörseln, men det kan skapa en känsla av stress och trötthet.

Ergonomi är en konst: hämta vår guide

Höga ljudnivåer förekommer i många olika tillverkningsprocesser och ljudet omvandlas lätt till buller. Ljudet är kanske inte direkt skadligt för hörseln, men det kan skapa en känsla av stress och trötthet. Det finns flera bullerkällor och det är lätt att känna att du inte vet var du ska börja när du vill minska de totala bullernivåerna.   

Ljud kontra buller

Sound icon
Ljud är det vi hör.
Exponering för höga ljudnivåer leder till försämrad hörsel.

Buller är oönskat ljud.
Exponering för relativt låga bullernivåer kan vara distraherande men leder inte nödvändigtvis till hörselnedsättning.Långvarig exponering för höga ljudnivåer förstör de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat, vilket leder till försämrad hörsel. Eftersom hörseln är ett av hjärnans främsta sinnen kan även relativt låga bullernivåer vara distraherande. Det kan leda till koncentrationssvårigheter och trötthet.

Hörselnedsättning (eller dövhet) från arbete är en av de vanligaste arbetsrelaterade skadorna i branschen. Bara i USA uppskattas att cirka 22 miljoner arbetare utsätts för potentiellt skadligt buller varje år.

Bullerexponering påverkar inte bara personen som använder utrustningen utan även personer i omgivningen. Risken för hörselnedsättning hos personer som inte själva använder utrustningen är ett problem som måste beaktas. Därför är det viktigt att alla som arbetar i områden med höga ljudnivåer använder hörselskydd.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Lagar och föreskrifter som skyddar arbetarna från att utsättas för höga ljudnivåer är vanligt i många länder. Föreskrifterna uttrycks som exponeringsnivåer under en 8-timmars arbetsdag.

Land/region Exponeringsgränser
EU-direktivet anger tre exponeringsgränser  80, 85 och 87 dB(A)
I USA regleras exponeringsgränserna av OSHA-standarden 1910.95 Occupational Noise Exposure (bullerexponering i arbetet). 90 dB(A)
Kina 85 dB(A)

Två huvudsakliga bullerkällor kopplade till användningen av elverktyg

Bullret från själva verktyget

Alla direktdrivna åtdragningsverktyg, pneumatiska eller elektriska, är bullrigare än den faktiska processen (med bara några få undantag, t.ex. Skrikande förband). Stora pneumatiska åtdragningsverktyg är bullriga och gör tillverkningsprocessen bullrig. Små pneumatiska och elektriska verktyg har en liten inverkan på den totala ljudnivån eftersom de är långt under 70 dB(A). 

Bullret från slipmaskiner och borrar med låga varvtal kommer ofta från verktygen, medan det är svårare att urskilja källan från versionerna med höga varvtal.

Bullret som genereras av processen

Bullret från t.ex. slipning, mejsling och nitning och andra materialborttagningsprocesser är processdominerat. Även om själva verktygen kan vara bullriga är processen ofta bullrigare. Vid slipning skapar kontakten mellan slipmaterialet och arbetsstycket mycket buller.Bullret från slagverktygen beror på vibrationerna som verktyget genererar i arbetsstycket. Det vibrerande arbetsstycket fungerar som en högtalare och genererar därmed det som kallas vibrationsinducerat buller. 

Vibrationsinducerat buller från arbetsstycket är också vanligt vid åtdragning av bultar med momentnycklar och pulsverktyg på svaga strukturer, t.ex. stora balkar och metallplattor.

Hur vi mäter ljudnivån i våra produkter