Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Låter det bra?

Höga ljudnivåer förekommer i många olika tillverkningsprocesser. Ljudet är kanske inte direkt skadligt för hörseln, men det kan skapa en känsla av stress och trötthet.

Höga ljudnivåer förekommer i många olika tillverkningsprocesser och ljudet omvandlas lätt till buller. Ljudet är kanske inte direkt skadligt för hörseln, men det kan skapa en känsla av stress och trötthet. Det finns flera bullerkällor och det är lätt att känna att du inte vet var du ska börja när du vill minska de totala bullernivåerna.   

Ljud kontra buller

Sound icon
Ljud är det vi hör.Exponering för höga ljudnivåer leder till försämrad hörsel.Buller är oönskat ljud.Exponering för relativt låga bullernivåer kan vara distraherande men leder inte nödvändigtvis till hörselnedsättning.Långvarig exponering för höga ljudnivåer förstör de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat, vilket leder till försämrad hörsel. Eftersom hörseln är ett av hjärnans främsta sinnen kan även relativt låga bullernivåer vara distraherande. Det kan leda till koncentrationssvårigheter och trötthet.Hörselnedsättning (eller dövhet) från arbete är en av de vanligaste arbetsrelaterade skadorna i branschen. Bara i USA uppskattas att cirka 22 miljoner arbetare utsätts för potentiellt skadligt buller varje år.

Bullerexponering påverkar inte bara personen som använder utrustningen utan även personer i omgivningen. Risken för hörselnedsättning hos personer som inte själva använder utrustningen är ett problem som måste beaktas. Därför är det viktigt att alla som arbetar i områden med höga ljudnivåer använder hörselskydd.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Lagar och föreskrifter som skyddar arbetarna från att utsättas för höga ljudnivåer är vanligt i många länder. Föreskrifterna uttrycks som exponeringsnivåer under en 8-timmars arbetsdag.

Land/region Exponeringsgränser
EU-direktivet anger tre exponeringsgränser  80, 85 och 87 dB(A)
I USA regleras exponeringsgränserna av OSHA-standarden 1910.95 Occupational Noise Exposure (bullerexponering i arbetet). 90 dB(A)
Kina 85 dB(A)

Två huvudsakliga bullerkällor kopplade till användningen av elverktyg

Bullret från själva verktyget

Alla direktdrivna åtdragningsverktyg, pneumatiska eller elektriska, är bullrigare än den faktiska processen (med bara några få undantag, t.ex. Skrikande förband). Stora pneumatiska åtdragningsverktyg är bullriga och gör tillverkningsprocessen bullrig. Små pneumatiska och elektriska verktyg har en liten inverkan på den totala ljudnivån eftersom de är långt under 70 dB(A). 

Bullret från slipmaskiner och borrar med låga varvtal kommer ofta från verktygen, medan det är svårare att urskilja källan från versionerna med höga varvtal.

Bullret som genereras av processen

Bullret från t.ex. slipning, mejsling och nitning och andra materialborttagningsprocesser är processdominerat. Även om själva verktygen kan vara bullriga är processen ofta bullrigare. Vid slipning skapar kontakten mellan slipmaterialet och arbetsstycket mycket buller.Bullret från slagverktygen beror på vibrationerna som verktyget genererar i arbetsstycket. Det vibrerande arbetsstycket fungerar som en högtalare och genererar därmed det som kallas vibrationsinducerat buller. 

Vibrationsinducerat buller från arbetsstycket är också vanligt vid åtdragning av bultar med momentnycklar och pulsverktyg på svaga strukturer, t.ex. stora balkar och metallplattor.

Hur vi mäter ljudnivån i våra produkter

Ergonomi är en konst: hämta vår guide

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.