Driven av produktivitet - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Driven av produktivitet

Atlas Copcos verktyg och monteringssystem förser monteringsindustrin med verktyg och lösningar för alla komplexitetsnivåer, från tryckluftsdrivna åtdragningsverktyg och enkla klicknycklar till avancerade fixturerade system med flera spindlar.

Faktum är att var tredje bil som produceras i världen monteras med Atlas Copcos verktyg.

Möjliggör Industri 4.0

Atlas Copco driver Industri 4.0-tillverkning över hela världen med smarta, anslutna, trådlösa monteringsverktyg och -lösningar, samt tjänster för att hålla igång våra kunders verktyg och processer lika effektivt som när de var nya. Smart Connected Assembly, vår vision för Industri 4.0-tillverkning, är den drivande kraften bakom vårt utbud av produkter och lösningar. Våra kunders värderingar inkluderar minskad energiförbrukning, färre fel, ökad drifttid och förbättrad produktivitet.

Kvalitetssäkrad

Atlas Copcos nyligen lanserade QA Platform 4.0 är nästa generations kvalitetssäkringsprodukter för dagens snabba och ständigt föränderliga produktionsmiljö. QA Platform 4.0-produkter omfattar flexibla, anslutna och innovativa lösningar för konkurrenskraftig och modern tillverkning.

Tack vare plattformens flexibilitet utförs underhåll vid rätt tidpunkt, på ett tillförlitligt sätt och med en enkel konfiguration för varje tillämpning. Det hjälper våra kunder att öka drifttiden, hantera nya produktlanseringar enkelt och minska antalet fel.

Vi ger oss ut på vägarna!

I vår Smart Connected Assembly Roadshow tar vi våra monteringsverktyg och -lösningar med Industri 4.0-funktioner över hela världen, direkt till våra kunder så att de själva kan uppleva dem. Så här i början har responsen varit enastående.

Om du vill att ditt team ska se våra Smart Connected Solutions personligen kan du kontakta oss och boka in ett Roadshow-besök på din anläggning.

Kvalitetssäkring Artiklar Industri 4.0 och Smart Connected Assembly