Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Kraftfull ergonomi!

Lär dig hur du kan minska vibrationerna med ökad effekt.

10 sep 2019

Bearbetande verktyg

vibrationer, eldrivna verktyg

Uppfattningen att kraftfulla verktyg måste vara stora, tunga och bullriga, med mycket höga vibrationsnivåer, har varit djupt rotad hos användarna. Ett verktyg utan vibrationer kan inte vara kraftfullt, eller hur? I början av den moderna elverktygseran var detta i många fall sant. Den tillgängliga tekniken tillsammans med omedvetenheten om de ergonomiska effekterna vid daglig användning medförde att man inte förstod att dessa verktyg kunde utformas på ett bättre sätt.

I dag vet vi mycket mer om de negativa effekterna på hälsan av att arbeta med verktyg som är tunga, vibrerar mycket och är bullriga. Detta har lett till stora framsteg när det gäller att öka effekten i våra verktyg, samtidigt som vikt, buller och vibrationer hålls vid ett minimum.

Hur effekten minskar vibrationerna?

Power icon blue no bad vibes


  • Eftersom verktyg med hög effekt gör jobbet snabbare än verktyg med mindre effekt, blir den tid som behövs för att utföra en viss uppgift kortare. Detta resulterar i minskad exponering för buller, vibrationer, vikt och andra krafter (t.ex. matarkraft), då den tid som verktyget används blir kortare. Två gånger så hög effekt – hälften så lång tid för att få jobbet gjort. 
  • Införandet av turbinmotorer i slipmaskiner har lett till en dramatisk ökning av effekten. Med klyvardesign och användning av lättmetallegeringar har även vikten kunnat hållas låg. Idag har våra små turbinslipmaskiner samma effekt som våra vertikala slipmaskiner från 70-talet, men med mindre än halva vikten och betydligt lägre bullernivåer.

Verktyg och effekt

Slående verktyg har under många decennier varit kända för höga vibrationsnivåer. Kraften i verktyget har direkt associerats med vikten, och ett tyngre verktyg har inneburit mer kraft. När exponeringen för vibrationer blev ett hett ämne på 70-talet lade man ner mycket arbete på att minska vibrationsnivåerna för våra slående verktyg. Detta ledde till ett genombrott för vibrationsreducerande tekniker. Vi har inte bara lyckats minska vibrationsnivåerna betydligt utan har även kunnat minska verktygens vikt med ibland så mycket som 50 %, utan att göra avkall på effekten. Alla våra vibrationsdämpade slående verktyg är idag lättare, med mycket lägre vibrationsnivåer jämfört med konventionella borrmaskiner med liknande effekt.

När du letar efter verktyg med god ergonomi, glöm då inte att titta på effekten. Det är det enda som kan minska exponeringstiden för alla ergonomiska faktorer samtidigt!