Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Kraftfull ergonomi!

Lär dig hur du kan minska vibrationerna med ökad effekt.

17 jun 2020

Gjuterier och metalltillverkning Myndigheter och försvar Generell industri Produkter Artiklar Tillverkare av originalutrustning Flygindustri Elektronik Bilindustri Industriverktyg och monteringssystem Tung utrustning och maskiner Slagverktyg Skeppsbygge Energi Ergonomi och säkerhet Järnvägsindustri Slipmaskiner Bearbetande verktyg

vibrationer, eldrivna verktyg
Uppfattningen att kraftfulla verktyg måste vara stora, tunga och bullriga, med mycket höga vibrationsnivåer, har varit djupt rotad hos användarna. Ett verktyg utan vibrationer kan inte vara kraftfullt, eller hur? I början av den moderna elverktygseran var detta i många fall sant. Den tillgängliga tekniken tillsammans med omedvetenheten om de ergonomiska effekterna vid daglig användning medförde att man inte förstod att dessa verktyg kunde utformas på ett bättre sätt.

I dag vet vi mycket mer om de negativa effekterna på hälsan av att arbeta med verktyg som är tunga, vibrerar mycket och är bullriga. Detta har lett till stora framsteg när det gäller att öka effekten i våra verktyg, samtidigt som vikt, buller och vibrationer hålls vid ett minimum.

Hur effekten minskar vibrationerna?

Power icon blue no bad vibes
  • Eftersom verktyg med hög effekt gör jobbet snabbare än verktyg med mindre effekt, blir den tid som behövs för att utföra en viss uppgift kortare. Detta resulterar i minskad exponering för buller, vibrationer, vikt och andra krafter (t.ex. matarkraft), då den tid som verktyget används blir kortare. Två gånger så hög effekt – hälften så lång tid för att få jobbet gjort. 
  • Införandet av turbinmotorer i slipmaskiner har lett till en dramatisk ökning av effekten. Med klyvardesign och användning av lättmetallegeringar har även vikten kunnat hållas låg. Idag har våra små turbinslipmaskiner samma effekt som våra vertikala slipmaskiner från 70-talet, men med mindre än halva vikten och betydligt lägre bullernivåer.

Verktyg och effekt

Slående verktyg har under många decennier varit kända för höga vibrationsnivåer. Kraften i verktyget har direkt associerats med vikten, och ett tyngre verktyg har inneburit mer kraft. När exponeringen för vibrationer blev ett hett ämne på 70-talet lade man ner mycket arbete på att minska vibrationsnivåerna för våra slående verktyg. Detta ledde till ett genombrott för vibrationsreducerande tekniker. Vi har inte bara lyckats minska vibrationsnivåerna betydligt utan har även kunnat minska verktygens vikt med ibland så mycket som 50 %, utan att göra avkall på effekten. Alla våra vibrationsdämpade slående verktyg är idag lättare, med mycket lägre vibrationsnivåer jämfört med konventionella borrmaskiner med liknande effekt.

När du letar efter verktyg med god ergonomi, glöm då inte att titta på effekten. Det är det enda som kan minska exponeringstiden för alla ergonomiska faktorer samtidigt!