Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Prioritera operatörens hälsa: Atlas Copcos uppdrag

Säkerhet är en av våra värderingar på Atlas Copco, och det är också ett viktigt ämne för våra kunder.

Därför har vi skapat en Expert Hub som är inriktad på hälsa och säkerhet, där vi delar med oss av tips för att optimera personalens hälsa och säkerhet.

En vanlig källa till obehag och skador på lång sikt är vibrationer. Vibration är vanligt vid slipning och annan materialavverkning och kan leda till vibrationsskador i händer och armar. Ett symptom på vibrationsskador är vita fingrar. Vita fingrar är obotligt och kan vara smärtsamt.

För att hjälpa våra partner finns en kalkylator för vibrationsexponering i Experthörnan på vår webbplats, som kan användas online för att identifiera operatörens exponeringsnivå och potentiella risker.

Utforska Experthörnan

Ytterligare innehåll i vår Experthörna för hälsa och säkerhet inkluderar:

  • Flera videor om produktsäkerhet för säker användning av Atlas Copcos produkter, inklusive mutterdragare, slipmaskiner och tryckluftsdrivna lyftblock
  • En länk till vår fickguide till god ergonomi som kan laddas ned som PDF eller beställas i pappersformat från Atlas Copco
  • En checklista för säkerhet att följa vid arbete med slipmaskiner
  • Säkerhetsinformation angående arbete med kemiska produkter

Vi anser att den här nya Experthörnan är intressant och kan vara till stor hjälp för säkerhetschefer. Vi rekommenderar att du går igenom den om du är involverad i hälsa och säkerhet på din anläggning.