Processtyrning med Scalable Quality Solution för att uppnå noll fel - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Processtyrning med Scalable Quality Solution för att uppnå noll fel

Färdig eller skräddarsydd lösning?

Felfri produktion och processäkerhet med SQS3

Industri 4.0 innebär många förändringar och nya utmaningar. Den ökande individualiseringen av produkter, det ökade antalet komponenter som används för specifika varianter och den ökade komplexiteten i produktionsprocesserna kräver nya processtrategier. Inom ramen för vårt koncept Smart Connected Assembly kombinerar vi programvaru- och maskinvarulösningar med smarta verktyg och tillbehör för att säkerställa effektiv kontroll av din produktionsprocess. På så sätt kan vi optimera dina produktionstider även vid komplexa produktionsprocesser, minska omarbete och stilleståndstid och förbättra produktkvaliteten avsevärt. Vår gemensamma utmaning är:
Att hitta rätt balans mellan kvalitet, processäkerhet och kostnader.

Programvaran Scalable Quality Solution 3 (SQS3) för feleliminering ger stöd där det behövs en förenklad presentation av komplexa processer, där det finns risk för förvirring till följd av ett stort antal varianter eller där steg-för-steg-montering behövs för att minska risken för mänskliga fel.

Programvaran ger märkbara fördelar:

 Scalable Quality Solution 3 – Atlas Copcos programvara för feleliminering
 • Förbättrar produktionsprocessen avsevärt 
 • Bidrar till att garantera felfri produktion 
 • Minskar kostnader och tid för omarbete, klagomål, dyra återkallelsekampanjer och reparationer på plats 
 • Processresultaten är digitaliserade och ger stöd för säkert arbete på produkten och tidig upptäckt av svagheter i processen i kombination med ett system för processtyrning. 
 • Hög transparens och spårbarhet av produktionsresultat (princip: vem gjorde vad och när) säkerställer lagring av medarbetar- och produktdata. 
 • Lanseringsrutiner, visning av säkerhetsinstruktioner och andra alternativ gör processerna ännu säkrare.

  SQS3 är nätverkskompatibel och kan kombinera upp till tio stationer i ett nätverk. En station för omarbete eller reparation kan också läggas till – helt utan server- eller IT-stöd.
 Enkel anläggningskonfiguration med interna medarbetare säkerställer snabba reaktioner på processförändringar

En global leverantör som specialiserar sig på invändig fordonsutrustning gick hösten 2018 över till SQS3 för sin produktionslinje i Skandinavien med följande mål:

 • Integrering av programvaran i det befintliga produktionssystemet och olika gränssnitt med lokala system
 • Sömlös spårbarhet av produktionsdata och förbättrade analysfunktioner
 • En skalbar, utbyggbar systemlösning som gör det enkelt att integrera ytterligare monteringsstationer
 • Låg stilleståndstid tack vare en robust systemlösning
 • Hög effektivitet tack vare flexibel programvara
 • Enkel anläggningskonfiguration med interna medarbetare säkerställer snabba reaktioner på processförändringar 
Projektledaren bekräftade att programvaran hade introducerats framgångsrikt och betonade Atlas Copcos engagerade, professionella samarbete. Efter driftsättningen gjordes ytterligare anpassningar på kundens begäran. Efter en kort utbildningsperiod kunde kundens personal programmera och använda programvaran utan mer hjälp. Det innebär att kunden fick den självständighet och flexibilitet som krävdes. Tillsammans med programvaran erbjuder vi även omfattande service och underhåll samt anpassningar som är skräddarsydda för att uppfylla kundernas individuella behov.
Färdig eller skräddarsydd lösning? Båda är möjliga med Scalable Quality Solution – SQS3.

Här är de fem främsta teknikerna för feleliminering som förbättrar produktkvaliteten och sparar pengar.

Felhantering Mjukvara Produktivitet Lösningar för felhantering Industrilösningar Artiklar Kvalitet Industri 4.0 och Smart Connected Assembly