Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Kvalitet bortom vridmoment

Mer än vridmoment

I tidigare blogginlägg har vi undersökt kvalitetsinspektioner som var momentrelaterade. Inlägg som tar upp detta är följande:

De här inspektionerna är säkerligen viktiga för en tillverkningsanläggning för att kontrollera åtdragningars kvalitet, men det finns annat än åtdragning i produktionsprocessen. Kvaliteten på de varor som produceras beror också på formsprutning, lackering, sömnad, svetsning, limning o.s.v.

Fler variabler måste inspekteras. I det här inlägget försöker vi skapa ordning med enkla klassificeringar. Vi kan dela upp alla inspektioner utan moment i två huvudkategorier:

  1. Kvalitativa inspektioner
  2. Kvantitativa inspektioner

Mängd

Kvantitativa inspektioner är sådana som har ett numeriskt resultat. Alla vridmomentsinspektioner tillhör exempelvis den här kategorin.

Andra typer av inspektioner som vi kommer att tänka på är längdinspektioner där komponenternas eller själva produktens mått registreras. Eller så kan mängden vätska i en behållare mätas för volyminspektion.

I alla dessa fall samlar inspektörerna in en serie numeriska prover. Vi känner redan till ett statistiskt verktyg som hjälper oss att utvärdera en samling numeriska prover och det är Cm/Cmk.

I det här fallet skulle vi tala om Cp/Cpk – ”P” står för process istället för ”M” som står för maskin. Formlerna är desamma, men namnändringarna innebär att vi analyserar processresultatet och inte maskinbeteendet.

Kvalitet

Kvalitativa inspektioner, å andra sidan, samlar inte in ett numeriskt värde. Ett exempel på detta kan vara en visuell undersökning av ett säte i jakt på defekter som veck eller revor.

I det här fallet finns det inga numeriska värden att samla in, men vi samlar även in data. Här samlar vi in strängar som representerar en produkts eventuella defekter. Ett statistiskt verktyg som kan vara till hjälp i det här fallet är paretodiagram.

Paretodiagram ger oss en grafisk representation av förekomster. Ju fler förekomster vi har av en viss händelse, desto högre blir stapeln som representerar händelsen. Dessa diagram hjälper kvalitetsteamen att ta itu med de fall som skapar flest förekomster och därmed de flesta kvalitetsdefekterna.

Om du vill veta mer om våra produkter som kan användas för både kvantitativa och kvalitativa inspektioner kan du besöka våra produktsidor för STpad och STPalm.

Har du en fråga? Vill du boka en utvärdering på anläggningen? Kontakta Atlas Copco idag.

Artiklar Kvalitet Kvalitetssäkring och manuell åtdragning Kvalitetssäkring Industrier

Kvalitet bortom vridmoment

explainer icon