Skalbar programvara för feleliminering ger förbättrad flexibilitet vid monteringsprocesser med rörliga stationer eller stoppstationer - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Skalbar programvara för feleliminering ger förbättrad flexibilitet vid monteringsprocesser med rörliga stationer eller stoppstationer

Tredje generationens Atlas Copco-programvara för feleliminering, SQS3 (Scalable Quality Solution) har omarbetats för att på ett smidigt sätt skala feleliminering från en enda station till hela verkstadsgolvet, och fungerar tillsammans med kundens MES (Manufacturing Execution System).

SQS3 besvarar Vem gjorde vad, när och hur på bultnivå med hjälp av sina funktioner för operatörsvägledning, verktygsspärrar, streckkodsverifiering av delar, användaridentifiering och datainsamling.

I en enda monteringsstation kan SQS3-programvaran fungera som ett smart nav för att eliminera fel, inte bara i vridmomentsverktyg utan hela stationens monteringsprocess genom att ansluta till olika digitala I/O-enheter och enheter med öppet protokoll för att säkerställa att monteringsstegen följs på ett konsekvent sätt för att förbättra kvaliteten vid första försöket.

Centraliserad konfiguration

När feleliminering skalas från en till flera stationer tillhandahåller SQS3 centraliserad konfigurering och aggregerad resultatdatainsamling från alla stationer på samma plats. Funktionen för centraliserad konfigurering ger ett enkelt användargränssnitt för att omfördela produktmonteringsstegen mellan stationerna och avsevärt minska ombalanseringen. Data som genereras från varje station samlas in i en central databas, istället för enskilda stationer, för att ge en helhetsbild av monteringsprocessen. Det grafiska webbgränssnittet (GUI) ger enkel åtkomst till resultatdata från alla nätverksanslutna datorer, surfplattor eller telefoner.

I slutet av linjen tillhandahåller SQS3 omarbetnings- och reparationsfunktioner, direkt baserade på feldata från tidigare monteringsstationer. Operatörerna ser stegvisa instruktioner för demontering och omarbetning, medan SQS3 automatiskt aktiverar rätt verktyg med rätt åtdragningsprogram, vilket garanterar en konsekvent omarbetning varje gång.

Förutom vid produktmontering används SQS-feleliminering i stor utsträckning i tillämpningar som:

  • Reparation och omarbetning av produkter för att minska antalet linjestopp, uppnå konsekventa omarbetningar och full spårbarhet.
  • Elektronikmontering för att minska kassationen, ge lägre utbildningskostnader med detaljerad operatörsvägledning och förbättra kvaliteten genom att ansluta MicroTorque-verktyg till SQS3.
  • Montering av U-bult för att minska omarbetning på grund av operatörsfel, öka produktiviteten genom att använda flerspindlenheter och minska kassationen.
  • Prototypmontering för snabbt prototypbygge med enkel konfiguration av operatörsvägledning och datainsamling på bultnivå för fullständig spårbarhet.

Frågor? Kontakta Atlas Copco idag för mer information om vår SQS-programvara.

Felhantering Artiklar Programvara och styrenheter Kvalitet