Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Ska jag testa verktygen eller förbanden?

Flera typer av inspektioner utförs varje dag i tillverkningsanläggningar över hela världen. Vissa betonar vikten av att utföra förbandsinspektioner och andra fokuserar i stället på verktygen. Båda är lika viktiga för att säkerställa produktionskvaliteten.

Vid en förbandsinspektion avgörs om den producerade fastsättningen uppfyller kvalitetskraven för produktionsprocessen eller inte. Till exempel måste bultarna på fordonshjul ha rätt åtdragningsmoment för att garantera fordonets säkerhet.

Även om det finns de som hävdar att det här är tillräckligt för att kontrollera åtdragningskvaliteten, menar vi att det går att ta kvaliteten ett steg längre för att försöka förhindra eventuella problem under tillverkningsprocessen. Verktygsinspektioner kan hjälpa dig att slutföra den här processen genom att se till att verktygen fungerar korrekt under varje skift.

Om verktygen inspekteras kan det innebära att verktyg byts ut innan de slutar att ge korrekt noggrannhet och därmed påverkar produktionen.

Mer information finns i vår QA Platform 4.0. Där kan du kontakta oss för en demonstration eller begära en Industri 4.0-utvärdering och modernisera din tillverkning.