Ska jag testa verktygen eller förbanden? - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Ska jag testa verktygen eller förbanden?

Flera typer av inspektioner utförs varje dag i tillverkningsanläggningar över hela världen. Vissa betonar vikten av att utföra förbandsinspektioner och andra fokuserar i stället på verktygen. Båda är lika viktiga för att säkerställa produktionskvaliteten.

Vid en förbandsinspektion avgörs om den producerade fastsättningen uppfyller kvalitetskraven för produktionsprocessen eller inte. Till exempel måste bultarna på fordonshjul ha rätt åtdragningsmoment för att garantera fordonets säkerhet.

Även om det finns de som hävdar att det här är tillräckligt för att kontrollera åtdragningskvaliteten, menar vi att det går att ta kvaliteten ett steg längre för att försöka förhindra eventuella problem under tillverkningsprocessen. Verktygsinspektioner kan hjälpa dig att slutföra den här processen genom att se till att verktygen fungerar korrekt under varje skift.

Om verktygen inspekteras kan det innebära att verktyg byts ut innan de slutar att ge korrekt noggrannhet och därmed påverkar produktionen.

Mer information finns i vår QA Platform 4.0. Där kan du kontakta oss för en demonstration eller begära en Industri 4.0-utvärdering och modernisera din tillverkning.

Kvalitetssäkring Artiklar