Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Ska jag testa verktygen eller förbanden?

Flera typer av inspektioner utförs varje dag i tillverkningsanläggningar över hela världen. Vissa betonar vikten av att utföra förbandsinspektioner och andra fokuserar i stället på verktygen. Båda är lika viktiga för att säkerställa produktionskvaliteten.

Vid en förbandsinspektion avgörs om den producerade fastsättningen uppfyller kvalitetskraven för produktionsprocessen eller inte. Till exempel måste bultarna på fordonshjul ha rätt åtdragningsmoment för att garantera fordonets säkerhet.

Även om det finns de som hävdar att det här är tillräckligt för att kontrollera åtdragningskvaliteten, menar vi att det går att ta kvaliteten ett steg längre för att försöka förhindra eventuella problem under tillverkningsprocessen. Verktygsinspektioner kan hjälpa dig att slutföra den här processen genom att se till att verktygen fungerar korrekt under varje skift.

Om verktygen inspekteras kan det innebära att verktyg byts ut innan de slutar att ge korrekt noggrannhet och därmed påverkar produktionen.

Mer information finns i vår QA Platform 4.0. Där kan du kontakta oss för en demonstration eller begära en Industri 4.0-utvärdering och modernisera din tillverkning.

Kvalitetssäkring Artiklar

Ska jag testa verktygen eller förbanden?

explainer icon