Visa värdet hos Smart Connected Assembly - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Visa värdet hos Smart Connected Assembly

En tillverkningspartner till Atlas Copco meddelade nyligen att de byggde ett nytt monteringsband för att bygga en ny modell högtryckskompressorer. Åtdragningsmetoderna i anläggningen hade varit mycket enkla: främst tryckluftsverktyg följt av klicknycklar för att garantera momentkvaliteten.

Artiklar Programvara och styrenheter Industri 4.0 och Smart Connected Assembly

Blicka framåt

De här metoderna hade varit effektiva för vår partner tidigare, men de var mycket beroende av operatörens kunskap om produkten och arbetet, och vår partner ville se till att alla operatörer skulle kunna ställa sig vid det nya produktionsbandet och bygga kompressorer utan fel.

Atlas Copco kunde presentera en robust felelimineringslösning som skulle påskynda lanseringen av den nya produkten. Genom att använda ett felfritt monteringssystem som omfattade Power Focus 6000-styrenheterTensor STR-verktyg och SQS-programvara för operatörsvägledning och stationsstyrning kunde operatörerna enkelt arbeta sig igenom monteringsprocesserna utan att behöva omfattande utbildning.

Om en operatör försökte avvika från standardrutinerna fångade felelimineringssystemen i Power Focus och SQS-programvaran upp de potentiella felen när de inträffade, vilket gjorde att potentiellt kostsamt omarbete efter monteringen kunde undvikas.

Atlas Copco i arbete

Den här installationen var ett utmärkt exempel på hur Atlas Copcos Smart Connected Assembly-koncept fungerar. Vi kunde ge mervärde till en ny produktintroduktion genom att förbättra kvaliteten i monteringen, förbättra den mänskliga interaktionen med vridmomentenheter och förbättra produktionseffektiviteten genom montering som blir rätt från början.

Power Focus 6000, SQS-programvaran och andra Atlas Copco-system kan demonstreras på plats och genom en fjärrproduktdemonstration.

Är du intresserad av att boka in en demonstration? Kontakta oss idag om du vill veta mer.