Åldern på data hos kvalitetsavdelningen - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Åldern på data hos kvalitetsavdelningen

Ett begrepp som ofta nämns när man diskuterar Industri 4.0 är big data. Vi har idag system som kan samla in data om i stort sett vad som helst. Mobiltelefoner kan visa oss kartor med trafikinformation i realtid. Deras navigeringssystem kan på så sätt ställa in rutter efter den faktiska trafiksituationen omkring oss.

Felhantering Artiklar Kvalitet Kvalitetssäkring och manuell åtdragning

Data vid inspektioner

Idag samlar vi in data i alla våra kvalitetsinspektioner. Som framgår av tidigare blogginlägg – se ”Cm/Cmk eller SPC?” och ”Kvalitet bortom vridmoment” – är det uppenbart att det finns flera typer av verktygsinspektioner som vi kan köra och vi kan även utföra kvantitativa eller kvalitativa inspektioner.

Alla dessa olika inspektioner samlar in olika typer av data. Det är viktigt att analysera inspektionerna i realtid för att fatta rätt beslut. På samma sätt är det viktigt att ett GPS-system väljer en rutt framför en annan.

Traditionella metoder med penna och papper är begränsade eftersom de gör datahämtning och analys komplicerad, om inte omöjlig. Moderna databaser hjälper oss att samla in information och få åtkomst till den när vi behöver det. Tack vare trådlös kommunikation kan våra datainhämtare kommunicera med databaser för kvalitetssäkring nästan i realtid.

Det är så här Internet of Things kan få liv på kvalitetsavdelningen på en tillverkningsanläggning.

Vill du veta mer om vår programvara för kvalitetsdatahantering och hur den kan hjälpa dig? Besök sidan QA Supervisor idag.

Har du en fråga? Vill du boka en utvärdering på anläggningen? Kontakta Atlas Copco idag.