Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Åldern på data hos kvalitetsavdelningen

Ett begrepp som ofta nämns när man diskuterar Industri 4.0 är big data. Vi har idag system som kan samla in data om i stort sett vad som helst. Mobiltelefoner kan visa oss kartor med trafikinformation i realtid. Deras navigeringssystem kan på så sätt ställa in rutter efter den faktiska trafiksituationen omkring oss.

Data vid inspektioner

Idag samlar vi in data i alla våra kvalitetsinspektioner. Som framgår av tidigare blogginlägg – se ”Cm/Cmk eller SPC?” och ”Kvalitet bortom vridmoment” – är det uppenbart att det finns flera typer av verktygsinspektioner som vi kan köra och vi kan även utföra kvantitativa eller kvalitativa inspektioner.

Alla dessa olika inspektioner samlar in olika typer av data. Det är viktigt att analysera inspektionerna i realtid för att fatta rätt beslut. På samma sätt är det viktigt att ett GPS-system väljer en rutt framför en annan.

Traditionella metoder med penna och papper är begränsade eftersom de gör datahämtning och analys komplicerad, om inte omöjlig. Moderna databaser hjälper oss att samla in information och få åtkomst till den när vi behöver det. Tack vare trådlös kommunikation kan våra datainhämtare kommunicera med databaser för kvalitetssäkring nästan i realtid.

Det är så här Internet of Things kan få liv på kvalitetsavdelningen på en tillverkningsanläggning.

Vill du veta mer om vår programvara för kvalitetsdatahantering och hur den kan hjälpa dig? Besök sidan QA Supervisor idag.

Har du en fråga? Vill du boka en utvärdering på anläggningen? Kontakta Atlas Copco idag.