Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

De fem främsta felelimineringsteknikerna för att uppnå rätt kvalitet direkt i din tillverkningsanläggning

Upptäck hur du kan uppnå en strategi för noll fel genom att implementera processtyrning och feleliminering i din produktmontering.

Enligt en nyligen genomförd studie orsakar enbart den mänskliga faktorn hela 23 % av oplanerade driftstopp i tillverkningen. Feleliminering – även kallat Poka-Yoke – är en japansk ideologi som beskriver alla metoder som används för att upptäcka och förhindra misstag som orsakar fel.

Vanliga misstag

Det vanligaste mänskliga misstaget: underlåtenhet att följa instruktioner
Det vanligaste mänskliga misstaget inom produktion är underlåtenhet att följa instruktioner av olika skäl. Hoppa över steg, använda fel verktyg och fel delar är exempel på varför feleliminering är viktigt i dagens monteringsprocesser. Den stigande efterfrågan på specialanpassade produkter är den drivande kraften bakom dessa fel. På grund av den ökande komplexiteten och frekvensen av nya produktlanseringar har det blivit ett viktigt KPI att uppnå rätt kvalitet direkt.Tidigare begränsades mänskliga misstag genom att tillverka exakt samma produkt i massiv skala. I takt med att komplexiteten ökade började även effektiviteten hos slimmade och SPC-baserade (Software Process Control) tillverkningsmodeller sjunka.Dessa tekniker förbättrades med ytterligare felelimineringstekniker, till exempel instruktioner på papper och metoder baserade på rigorösa maskinvarusensorer, ställdon och andra felelimineringsenheter för att begränsa mänskliga misstag. Idag fokuserar smarta fabriker på att använda ny Industri 4.0-teknik, som programvarubaserade lösningar för feleliminering på produktionsgolvet, vilket gör det enklare att uppnå rätt kvalitet direkt.

De fem främsta felelimineringsteknikerna i programvara för feleliminering

Nedan följer de fem främsta felelimineringsteknikerna i en programvara för feleliminering på fabriksgolvet som hjälper tillverkare att uppnå förstagångskvalitet i en komplex och ständigt föränderlig miljö.

1. Visuella instruktioner baserade på operatörens kompetens och produktmognad

Stegvis operatörsvägledning i SQS-programvaran stöder processer som blir rätt första gången

Interaktiva monteringsanvisningar och operatörsvägledning är knutna till varje arbetssteg och ger löpande återkoppling till operatören baserat på deras kompetens. Chefer har exempelvis möjlighet att visa mindre framsteg för en operatör med en vecka på linjen, jämfört med endast kritiska kontrollpunkter för en femårig veteran. Samma princip gäller för en ny produkt eller process på linjen jämfört med en befintlig, välkänd process. Nyckelordet här är ”interaktiv”, vilket säkerställer operatörens engagemang och feleliminerande kontroller vid varje kritisk punkt i processen. Dessa kontroller förhindrar ett fel inträffar eller så fångar de upp fel inom några sekunder efter att de uppstår. Den här metoden minskar totalt driftsstopp avsevärt.

2. Komponentverifiering för att undvika omarbetningsprocess i tillverkningen

Med komponentverifiering får operatören stöd att ta rätt detalj i monteringsprocessen
Automatisk verifiering av komponenter använder streckkoder, RFID eller visionssystem för att sköta reparationer och återkallelse av produkter. Ett stigande antal modellvarianter och produktkomplexitet orsakar ofta mänskliga misstag, till exempel installation av fel liknande komponenter.Till exempel ser elektroniska kontrollmoduler (ECU) likadana ut på utsidan, men har en annan programvara på insidan. Feleliminering av monteringsprocessen genom automatisk verifiering av den skannade komponenten mot ett fördefinierat artikelnummer, eller realtidsverifiering från materiallistan, kan ge betydande besparingar inom omarbetning, reparation och även återkallelse.

3. Verktygsspärr som skyddar mot krav på återkallelse

Tool interlock check with SQS3
Rätt verktygs- och åtdragningsprogram för en produktvariant väljs dynamiskt i en station. Produkter med skruvar och fästelement som dras åt med fel verktyg eller program är mycket mottagliga för återkallelse, vilket sätter tillverkarens rykte på spel. Feleliminering i produktionslinjer genom att automatisera val av verktyg och program baserat på produkten i stationen kan bidra till att skydda både företagets rykte och mot krav på återkallelse.

4. Kontroll av operatörsidentifikation och certifiering för ökat ansvarstagande

Att kontrollera en operatörs åtkomst och certifieringsnivå innan specifika monteringsuppgifter kan utföras är ett måste för ansvarstagande och efterlevnad. Operatörens engagemang i en allt mer dynamisk tillverkningsmiljö är en av de största utmaningarna som tillverkare står inför.

Att säkerställa operatörens ansvar är det första steget mot feleliminering genom att öka engagemanget och i slutänden minska driftsstopp.

5. Datainsamling för att identifiera trender och optimera tillverkningen

Centraliserad datainsamling och -lagring med SQS-programvara för feleliminering
Det är viktigt att samla in data redan från den första skruven vid analys av big data, efterlevnad, spårbarhet, artikeldokumentation och andra användningsområden. De flesta tillverkare registrerar data för efterlevnadsyften, men det verkliga värdet ligger i när dessa data används för optimering, trender och prognostisering inom feleliminering. Vad skulle det innebära för varumärkets rykte om varje kund fick en födelseattest med exakta monteringsdata för produktserienumret de köpt, vilket bekräftar att produkten byggdes enligt specifikation?

Vad blir nästa steg?

Många tillverkare har redan insett fördelarna med feleliminering genom att använda programvara i sina processer – minskat produktionsbortfall, besparingar i omarbetning, kostnader för reparationer och återkallelser, skyddat rykte och mycket mer. Kontakta våra experter för att boka en tid eller lära dig mer om lösningar för feleliminering från Atlas Copco.

Felhantering Elektronik Bilindustri Tung utrustning och maskiner Kvalitetssäkring Produktivitet Artiklar Industriell montering Kvalitet Tillverkare av originalutrustning Järnvägsindustri Industri 4.0 och den smarta fabriken

De fem främsta felelimineringsteknikerna för att uppnå rätt kvalitet direkt i din tillverkningsanläggning

explainer icon