Vridmomentkurvor berättar hela historien - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vridmomentkurvor berättar hela historien

Atlas Copcos unika programvara ToolsNet8 kan identifiera små skillnader mellan slutförda fastsättningar och referenskurvor och returvärden till tillverkare.

”Nedgängningen”

Övergången från pneumatiska till elektriska verktyg har tagit tillverkningen till nästa nivå genom att:

  • förbättra kvaliteten
  • ge mer kontroll
  • och utöka statistiska funktioner.

Den här övergången gav oss också möjlighet att samla in ett högt antal datapunkter under hela åtdragningsprocessen som också kallas ”nedgängningen”. 

Dessa datapunkter plottas på en XY-axel, baserat på momentvinkel eller momenttid. En bra process är repeterbar, och varje enskild fastsättnings moment-/vinkelsignatur ska se nästan identisk ut med de som kommer före och efter. Små avvikelser kan tyda på potentiella tillverkningsfel som en momentstyrenhet kanske inte känner igen, beroende på vilka åtdragningsstrategier som används i den aktuella tillämpningen.

En momentstyrenhets uppgift är att styra och mäta åtdragningsprocessen som utförs av ett verktyg. Det är på momentstyrenheten som man skulle konfigurera en tillämpnings övre och undre styrgränser, som sedan anger om en fastsättning klarar dessa parametrar eller inte. 

Fastsättningar med falskt OK

Avvikelser från en förväntad vridmomentskurva kan identifiera fastsättningar med falskt OK. En typ av falskt OK är en åtdragning som faller mellan de övre och undre styrgränserna för momentvinkel, men som också kan ge upphov till felsituationer. 

Andra problem som korsgängning, dålig sättning, bultar som töjts förbi elasticiteten – och till och med fall där en hylsa börjar slitas – skulle kunna passera som ”bra” på en momentstyrenhet samtidigt som konstruktionskvaliteten försämras.

Det är här ToolsNet8 kommer in i bilden

Det är här Atlas Copcos programvara ToolsNet 8 glänser. Programvaran ToolsNet8 kan identifiera även de minsta förändringar som inträffar genom att jämföra en referenskurva med fastsättningar som utförts med samma parameteruppsättning.

ToolsNet 8 kan sedan skicka meddelanden till rätt teammedlem, så att denne kan agera snabbt innan produkten lämnar anläggningen. Den här funktionen har gett många tillverkare mervärde genom att proaktivt identifiera potentiella felscenarier innan de kan påverka varumärkets goda anseende. 

Vill du veta mer om ToolsNet 8? Kontakta oss idag för en demonstration!

 

Artiklar Boltinglösningar Monteringsverktyg