Marknadsförde maskinbyggare för att få nya affärsmöjligheter - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Säkerställer leverans i tid av en nyckelfärdig åtdragningslösning under tidspress

Integrator vill utöka marknadsandelen hos underleverantörer.

Hämta case study

CHALLENGE
CHALLENGE
En utrustningsintegrator skulle leverera en komplett åtdragningslösning till en fordonsleverantör.

Leveransen av utrustningen var i riskzonen på grund av långa ledtider från deras vanliga leverantör. Detta äventyrade integratorns förmåga att få framtida affärer med slutanvändaren.
 
En utrustningsintegrator skulle leverera en komplett åtdragningslösning till en fordonsleverantör.

Leveransen av utrustningen var i riskzonen på grund av långa ledtider från deras vanliga leverantör. Detta äventyrade integratorns förmåga att få framtida affärer med slutanvändaren.
SOLUTION
SOLUTION
Atlas Copco levererade en nyckelfärdig lösning för att säkerställa projektleverans i tid från integratorn till slutanvändaren.
 
Atlas Copco levererade en nyckelfärdig lösning för att säkerställa projektleverans i tid från integratorn till slutanvändaren.
IMPACT
IMPACT
Genom att arbeta med Atlas Copco eliminerade integratorn risken för sen leverans av stationen. Hämta fallstudien för mer information.
 
Genom att arbeta med Atlas Copco eliminerade integratorn risken för sen leverans av stationen. Hämta fallstudien för mer information.
Säkrade leverans i tid
Säkrade leverans i tid
 
Hämta case study
Hämta case study
Klicka för mer information
 
Klicka för mer information