Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Feleliminering i monteringsprocessen reducerar kostnader

Så här hjälpte vi vår kund med långsiktig hållbarhet genom vår SQS3 lösning.

Hämta case study

Utmaning

Vår kund hade en komplex monteringsprocess där det förekom frekventa operatörsmisstag. Detta orsakade i sin tur kvalitétsproblem och störningar i produktionsflödet. Mycket tid åtgick för omarbetning av produkter. Ett ganska vanligt scenario idag då stor del av industrin arbetar med en väldigt flexibel och variantstyrd produktion.

Lösning

Vi arbetade tillsammans med kundens avdelningar inom kvalité och produktionsteknik för att skapa en helt integrerad lösning där operatörerna guidas visuellt och verktygen styrs för att enbart kunna utföra rätt operationer. Därtill är alla resultat, åtgärder och ingående kritiska kompontenter fullt spårbara. Allt detta kunde enkelt konfigureras i vår processtyrningslösning SQS3.

Resultat

Resultatet blev ett mycket jämnare produktionsflöde och kvalitéutfall. Eventuell felhantering och omarbetning är nu även den styrd och fullt spårbar, samt att operatörerna känner sig trygga då de undviker göra misstag, speciellt viktigt med många varianter och nya produktintroduktioner.

Se hur hela lösningen SQS3 för felhantering fungerar