Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Feleliminering i monteringsprocessen reducerar kostnader

Så här hjälpte vi vår kund med långsiktig hållbarhet genom vår SQS3 lösning.

Utmaning

Vår kund hade en komplex monteringsprocess där det förekom frekventa operatörsmisstag. Detta orsakade i sin tur kvalitétsproblem och störningar i produktionsflödet. Mycket tid åtgick för omarbetning av produkter. Ett ganska vanligt scenario idag då stor del av industrin arbetar med en väldigt flexibel och variantstyrd produktion.

Lösning

Vi arbetade tillsammans med kundens avdelningar inom kvalité och produktionsteknik för att skapa en helt integrerad lösning där operatörerna guidas visuellt och verktygen styrs för att enbart kunna utföra rätt operationer. Därtill är alla resultat, åtgärder och ingående kritiska kompontenter fullt spårbara. Allt detta kunde enkelt konfigureras i vår processtyrningslösning SQS3.

Resultat

Resultatet blev ett mycket jämnare produktionsflöde och kvalitéutfall. Eventuell felhantering och omarbetning är nu även den styrd och fullt spårbar, samt att operatörerna känner sig trygga då de undviker göra misstag, speciellt viktigt med många varianter och nya produktintroduktioner.

Se hur hela lösningen SQS3 för felhantering fungerar

Se produktsidan för SQS3
Se produktsidan för SQS3
Klicka här för att se teknisk information om denna lösning för felhantering i er montering.
 
Klicka här för att se teknisk information om denna lösning för felhantering i er montering.
 
Feleliminering i monteringsprocessen sparar tusentals kronor
 
Kontakta oss
Kontakta oss
Söker ni också efter en lösning som kan reducera antalet fel i er montering? Kontakta då oss!
 
Söker ni också efter en lösning som kan reducera antalet fel i er montering? Kontakta då oss!
Hämta case study
Hämta case study
Klicka här för att läsa hela caset
 
Klicka här för att läsa hela caset

Feleliminering i monteringsprocessen reducerar kostnader

explainer icon