Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Feleliminering i monteringsprocessen reducerar kostnader

Så här hjälpte vi vår kund med långsiktig hållbarhet genom vår SQS3 lösning.

Hämta case study

Utmaning

Vår kund hade en komplex monteringsprocess där det förekom frekventa operatörsmisstag. Detta orsakade i sin tur kvalitétsproblem och störningar i produktionsflödet. Mycket tid åtgick för omarbetning av produkter. Ett ganska vanligt scenario idag då stor del av industrin arbetar med en väldigt flexibel och variantstyrd produktion.

Lösning

Vi arbetade tillsammans med kundens avdelningar inom kvalité och produktionsteknik för att skapa en helt integrerad lösning där operatörerna guidas visuellt och verktygen styrs för att enbart kunna utföra rätt operationer. Därtill är alla resultat, åtgärder och ingående kritiska kompontenter fullt spårbara. Allt detta kunde enkelt konfigureras i vår processtyrningslösning SQS3.

Resultat

Resultatet blev ett mycket jämnare produktionsflöde och kvalitéutfall. Eventuell felhantering och omarbetning är nu även den styrd och fullt spårbar, samt att operatörerna känner sig trygga då de undviker göra misstag, speciellt viktigt med många varianter och nya produktintroduktioner.

Se hur hela lösningen SQS3 för felhantering fungerar