Förbättrad ergonomi sparar tusentals kronor för skrotade delar - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Förbättrad ergonomi sparar tusentals dollar

Tillverkningsanläggning i mellanvästern specialiserad på värmesystem med närmare 3 000 anställda.

Hämta case study

CHALLENGE
CHALLENGE
Vid en enda station i tillverkningsprocessen stötte man på över 624 skrotade delar om året, och anläggningen tvingades investera i ytterligare tillfällig arbetskraft avsedd för produktinspektion.

Den här extra arbetskraften ledde till en extra kostnad på 60 000 dollar om året för att ta itu med dyra skrotade delar, utan riktig insikt i problemets grundorsak. Dessutom ledde felplacerade eller saknade fästdon till ökade garantianspråk.
 
Vid en enda station i tillverkningsprocessen stötte man på över 624 skrotade delar om året, och anläggningen tvingades investera i ytterligare tillfällig arbetskraft avsedd för produktinspektion.

Den här extra arbetskraften ledde till en extra kostnad på 60 000 dollar om året för att ta itu med dyra skrotade delar, utan riktig insikt i problemets grundorsak. Dessutom ledde felplacerade eller saknade fästdon till ökade garantianspråk.
SOLUTION
SOLUTION
För att förbättra ergonomin och minska kvalitetsproblem har en Atlas Copco-lösning implementerats. Hämta detta case study för mer information.
 
För att förbättra ergonomin och minska kvalitetsproblem har en Atlas Copco-lösning implementerats. Hämta detta case study för mer information.
IMPACT
IMPACT
Sedan implementeringen har kunden inte haft några garantianspråk relaterade till problemet. Antalet skrotade delar har också minskat avsevärt.
 
Sedan implementeringen har kunden inte haft några garantianspråk relaterade till problemet. Antalet skrotade delar har också minskat avsevärt.
Årliga besparingar
134 880 dollar
Årliga besparingar
134 880 dollar
8 000–25 000 dollar i garantianspråk
 
8 000–25 000 dollar i garantianspråk
Hämta case study
Hämta case study
Klicka för mer information
 
Klicka för mer information