Verktygsinpassningssystem minskar kostnader för kvarhållning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Verktygsinpassningssystem minskar kostnader för kvarhållning

Tillverkningsanläggningar i sydöstra delen av landet som monterar inre komponenter i flera fordonsmodeller.

Hämta fallstudie

CHALLENGE
CHALLENGE
Vår kund, som specialiserat sig på dörrmontering, hade problem med kvaliteten på grund av saknade fästdon. Källan till problemet identifierades till en enda station. Stationen krävde manuell åtdragning av tio fästdon där operatören skulle dra åt samma fästdon igen.

Defekta produkter placerades i kvarhållning. Varje kvarhållningsåtgärd pågår i två dagar och kostar cirka 10 000 dollar, två gånger i månaden.
 
Vår kund, som specialiserat sig på dörrmontering, hade problem med kvaliteten på grund av saknade fästdon. Källan till problemet identifierades till en enda station. Stationen krävde manuell åtdragning av tio fästdon där operatören skulle dra åt samma fästdon igen.

Defekta produkter placerades i kvarhållning. Varje kvarhållningsåtgärd pågår i två dagar och kostar cirka 10 000 dollar, två gånger i månaden.
SOLUTION
SOLUTION
En Atlas Copco-lösning har implementerats för att förhindra att verktyget arbetar när det inte är i rätt läge och säkerställa att rätt antal skruvar har monterats på varje jobb.
 
En Atlas Copco-lösning har implementerats för att förhindra att verktyget arbetar när det inte är i rätt läge och säkerställa att rätt antal skruvar har monterats på varje jobb.
IMPACT
IMPACT
Sedan implementeringen har de kvarhållningsåtgärder som är relaterade till problemet eliminerats. Dessutom har operatörsergonomin förbättrats avsevärt. Hämta fallstudien och läs mer!
 
Sedan implementeringen har de kvarhållningsåtgärder som är relaterade till problemet eliminerats. Dessutom har operatörsergonomin förbättrats avsevärt. Hämta fallstudien och läs mer!
ÅRLIGA BESPARINGAR
240 000 dollar
ÅRLIGA BESPARINGAR
240 000 dollar
 
Hämta fallstudie
Hämta fallstudie
Klicka för mer information
 
Klicka för mer information