Innovation med automatiserad boltingservice för vindturbiner - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

WASP – innovation med automatiserad service av vindturbiner

Läs mer om ett koncept med ett serviceverktyg för vindturbiner som förändrar hur vindturbiner underhålls

Extreme bolting tool 2

En autonom lösning för underhåll av bultar och muttrar

Med ett större behov av förnybar energi ökar antalet vindkraftparker över hela världen snabbt. Idag utförs allt bultunderhåll av tekniker på plats som åker ut, antingen med båt eller helikopter, med verktyg för att utföra underhållsarbete. De potentiella extrema väderförhållandena i kombination med högriskprocedurer skapar ofta problem. Det gör det allt svårare för underhållsteamen att nå vindkraftparkerna, vilket kan göra att vindturbinerna inte underhålls i vissa kritiska situationer.

WASP (Wind Turbine Automation Service Protocol) är ett koncept för en automatiserad bultunderhållslösning. Detta installeras tillsammans med vindturbinen när den reses inledningsvis och arbetar under vindturbinernas hela livscykel, vilket innebär att behovet av underhåll minskas. Allt bultunderhåll övervakas och dokumenteras genom realtidsåterkoppling till operatörer på land, och genererar verkliga rapporter och analyser som studeras. Utan behovet av personal på plats sparar WASP både tid och pengar och eliminerar risker.

Ta en titt på det omfattande utbudet av boltinglösningar som vi erbjuder här.

Energi Innovationsberättelser