Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Klar för användning – strategi för felfri montering av elektronik

Modern elektronik är högpresterande, och inga fel är acceptabla inom monteringsprocesser med allt striktare krav. Det är därför Tysklands ledande tillverkare av nätaggregat för laboratorier har bytt sin monteringsprocess till att använda åtdragningsverktyg med övervakningsfunktioner från Atlas Copco Tools, som upptäcker och eliminerar eventuella fel redan under åtdragningsprocessen.

”Nu för tiden kan inget elektriskt laboratorium och inget forskningsinstitut klara sig utan enkelriktade och dubbelriktade DC-nätaggregat eller elektroniska DC-laster med återvinningsfunktioner”, säger Markus Stops. ”De här enheterna är nödvändiga för att testa fordonselektronik och högspänningskomponenter av alla typer.” De tester som behövs i samband med elektromobilitet, som blir allt viktigare, skulle knappt vara möjliga utan denna utrustning, enligt produktionschefen hos EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG (EA) i Viersen, som förklarar betydelsen av dessa föga imponerande högteknologiska enheter, som bara är 19 tum breda. De kompakta, vita metallhöljena på dessa innovativa enheter ger ingen indikation om att de återför upp till 96 procent av den energi som används till elnätet efter att de har gjort sitt arbete.

96 procent effektivitet

”EA anses ha uppfunnit elektroniska laster med återvinningsfunktioner och vi har nyligen kunnat minska energiförlusten till endast fyra procent, förklarar produktionschefen med berättigad stolthet. Han säger att det här är en prestation i världsklass som sänker kostnader samt eliminerar behovet av komplexa kylsystem. Markus Stops medger att enheterna ser relativt diskreta ut. Det syns inte att upp till 75 funktions- och säkerhetskritiska åtdragningar behövs under monteringen.

Han säger att det är absolut nödvändigt att utföra dessa åtdragningar korrekt, med rätt åtdragningsmoment. Om endast ett av dessa förband skulle gå sönder kan det leda till att en hel anläggning stängs ned. Av den anledningen brukade EA testa alla relevanta förband efter monteringen, säger Stops, och tar med oss på en rundtur i produktionsanläggningarna. Tillverkningsdjupet vid anläggningen är högt och omfattar allt från kretskortsmontering och produktion av hela halvfärdiga komponenter till omfattande prestandatester och slutlig montering. ”Vårt mål är att behålla vår kompetens inom företaget genom att upprätthålla högsta möjliga tillverkningsdjup och hålla oss uppdaterade med alla viktiga produktionssteg”, betonar produktionschefen.

Övervakning för att förhindra fel

Montagemitarbeiterin bei EA mit MicroTorque-System
Som det senaste exemplet nämner Stops bytet till helt nya åtdragningsverktyg för montering: ”För att uppnå maximal processäkerhet och kvalitet vill vi säkerställa att våra monteringsprocesser övervakas smidigt och att åtdragningsdata utvärderas. På så sätt kan vi använda informationen för ytterligare kvalitetsförbättringar. Det hade inte varit möjligt med de batteridrivna verktyg som vi använde tidigare. Därför antog vi erbjudandet från vår verktygsleverantör Tools-Technik-Gilges om att prova ett innovativt MicroTorque-system från deras partner Atlas Copco Tools.” Det här systemet förenklar testning av kritiska förband avsevärt och gör ytterligare tester överflödiga efter att testfasen har slutförts.

En enkel start

”Driftsättningen av det första systemet var redan extremt enkelt och intuitivt”, rapporterar Frank Schriefers, ställföreträdande produktionschef på EA. 

Frank Schriefers_Adjunct-Productiemanager EA Elektro-Automatik

”Med hjälp av skärmknapparna på MicroTorque-styrenheten kunde jag ställa in det åtdragningsmoment på 100 Newton-centimeter som krävs för montering av våra elektroniska laster och den perfekta åtdragningshastigheten på bara några sekunder. Programmering med styrenheten är mycket mer exakt och bekvämt än mekanisk justering och kontroll av åtdragningsmoment på avstängningskopplingarna på de batteridrivna skruvdragare som användes tidigare.”

Frank Schriefers, deputy head of production at EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Till skillnad från tidigare verktyg är MicroTorque-enheterna utrustade med en elektronisk givare och arbetar betydligt mer exakt, utan nyckfulla mekaniska system.

Verktyget tänker åt operatören

Så snart MicroTorque-systemet har programmerats enligt kundens individuella monteringskrav kan operatören i princip inte göra några misstag, säger tillverkaren. ”Åtdragningsmomentet och vinkeln för varje enskilt förband övervakas. På så sätt elimineras praktiskt taget risken för felaktigt åtdragna skruvar”, säger Schriefers. Om till exempel en skruv med en felaktig gänga sätts in eller om operatören släpper verktygets startspak för tidigt initierar MicroTorque-systemet omedelbart ett larm och begär åtgärder. Dessutom innebär den integrerade batchräkningsfunktionen att en skruv helt enkelt inte kan glömmas bort under monteringssekvensen, säger Frank Schriefers och Markus Stops, som berättat om deras positiva erfarenheter: ”Räkningsfunktionen ger stöd till operatören och gör processen säkrare. På så sätt kan vi med de intelligenta övervakningsfunktionerna eliminera efterföljande teststeg.”

Smart nätverksansluten användning av monteringsdata

Tack vare den konsekventa övervakningen av åtdragningsmoment och rotationsvinkel är det inte möjligt för felaktigt monterade moduler att lämna produktionsstationen utan upptäckt. Atlas Copco-systemet med dokumentation ger EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG ytterligare säkerhet. Med hjälp av registrerade data kan elektronikproducenten från Viersen snabbt visa att varje förband i produktionen har dragits åt exakt enligt tillämpliga specifikationer om ett klagomål uppstår. Av den anledningen har Stops och Schriefers redan införlivat ytterligare fem ESD-certifierade Atlas Copco-skruvdragare som godkänts för användning i renrum i produktionsanläggningen efter en mycket kort tid. 

Produktivitetsökning på 30 procent

”Våra förväntningar på ergonomi, kvalitet och processäkerhet uppfylldes helt. Vi har nu bytt till MicroTorque-utrustning i vår monteringsanläggning”, säger Markus Stops. 

Markus Stops_Productiemanager EA Elektro-Automatik

”Tack vare enkel hantering av det flexibla systemet och det faktum att vi inte längre behöver utföra vissa tester har vi kunnat förbättra den totala produktiviteten för vår montering med imponerande 30 procent”

Markus Stops, production manager of EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Framtiden för kraftelektronik i korthetEA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG, som grundades av Helmut Nolden 1974, är ett globalt mellanstort företag som specialiserar sig på nätaggregat för laboratorier och elektroniska laster. Enheterna används inom forskning och utveckling och inom industriella tillämpningar inom en mängd olika sektorer. Kunder inom industrierna för fordon och e-mobilitet, elektrokemi, processteknik, alternativ energi och telekommunikation uppskattar personlig kontakt, snabba reaktionstider och konsekvent implementering av deras individuella krav.Grunden för hållbar tillväxt har lagts genom driftsättning av ett särskilt energibesparande, miljökompatibelt produktions- och testcenter vid företagets huvudanläggning i Viersen sommaren 2019. Över 250 anställda i Viersen och på filialer i USA, Kina och Ryssland tillverkar och levererar skräddarsydda EA-produkter till hela världen.Mer information finns på www.elektroautomatik.com

Klar för användning – strategi för felfri montering av elektronik

explainer icon