Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Säkerhet vid bultsträckning

I den här artikeln tittar vi på viktiga säkerhetsaspekter att kontrollera vid användning av metoder för bultsträckning

Visa våra sträckare

Läs om säkerhet vid bultsträckning

Bultsträckning är en av de mest exakta metoderna för att dra åt bultar, men det måste utföras med korrekta processer och procedurer. 

I den här videon går vår Global Product Manager Ashish Malhotra igenom alla viktiga aspekter att tänka på vid bultsträckning.

Bultutsprång

 • Kontrollera att bultutsprånget är minst 1 x bultens diameter

Diameter och gänga

 • Se till att rätt diameter och gänga används för både verktyg och packning.
 • Kontrollera markeringen på verktyget tillsammans med specifikationerna.

Nedgängning

 • Se till att nedgängning av verktyg inte roterar bulten. Detta kan leda till ett lägre gängingrepp än minst 1 x bultens diameter.
 • Använd inte verktyg med högt vridmoment för att gänga ned avdragaren, eftersom det kan skada bultens gänga.

Flerverktygsanslutning

 • Lämna alltid en koppling i änden, inte en nippel.
 • Se till att kopplingarna är låsta.
 • Kontrollera om det finns sprickor i slangen.
 • Kontrollera kopplingarna: Slitna nipplar/kopplingar kan fastna och göra lossningen potentiellt farlig. 

Operatörsposition

 • Stå aldrig i vägen för trycksättningen.
 • Håll inte i kopplingen under trycksättning.
 • Håll inte i den trycksatta sviveln, och försök att inte flytta den.

Kopplingar

 • Byt inte lågtryckskopplingar mot högtryckskopplingar.
 • Kontrollera verktygets maximala arbetstryck (MWP).
 • Försök aldrig att ta bort med en nyckel.

Indikator för maximalt kolvslag

 • Kontrollera indikatorn för maximalt kolvslag och se när du ska stanna, eftersom övervarvning leder till oljeläckage och skadade tätningar.
 • Sträckare för vindkraft (WTB) har överslagsskydd, men överskrid aldrig indikatorn för maximalt kolvslag.

Klicknyckel

 • Använd korrekt och tryck inte mer än det inställda vridmomentet.

Avspänning

 • När den är monterad måste avdragaren eller gänginsatsen dras tillbaka med lite mer än ett halvt varv för att starta. Detta kompenserar för packningens sättning och undviker att sträckaren fastnar.
 • Se till att det här kompenseras med bultens utsprång för att säkerställa att minst 1 x bultens diameter återstår.

Läs mer om bultsträckning

Energi Service och support Produktutbildning Boltinglösningar