Webbkurs – åtdragning, fastsättning och montering

Välkommen till Atlas Copcos webbkurs – åtdragningsteknik och info om varför åtdragningstekniken är så viktig!

Frågor? Kontakta oss!

Lektion 1

Lär dig eller gå igenom grunderna med vår expert

Video 1 – Varför är åtdragningstekniken viktig? (5:07)

• Vad behövs för att göra en korrekt montering?

• Varför använda skruvförband?

Loading...

Video 2 – Vad är klämkraft? (4:38)

• Vad är förspänning och dragkraft?

• Vad är friktion?

Loading...

Video 3 – Exempel på skruvförband (5:24)

• Hur påverkar förspänningen skruven?

• Vad är vridmoment?

Loading...

Video 4 – Vad händer när friktionen ändras? (4:39)

• När vi har olja på gängorna?

• När vi har en rostig bult?

• När vi lägger till en bricka?

Loading...

Video 5 – Sätt att ändra friktion

• Loctite, låsmutter, målarfärg i gängorna, skadade gängor, svetsslagg, skruvens ytbehandling

Loading...

Om du tycker att kursen var intressant, erbjuder vi dig också att ladda ner den tillhörande pocketguiden

Ordlista åtdragningsteknik

Sammanhållande kraft – kompressionskraft som skruven genererar i skruvförbandet, även kallad ”klämkraft”

Förspänning
– Dragkraft som genereras i skruven

Axialkraft
– Genererad kraft i samma riktning som skruvens axel

Tvärgående last
– Applicerad kraft i skruvförbandet som är vinkelrät mot skruvarna, även kallad skjuvlast

Friktion
– Bromsande kraft mot material som glider mot varandra

Vridmoment
– Vridkraft vid dragning av gängade skruvförband

Låsmoment
– Vridmoment som behövs vid nedgängning för att dra åt en skruv eller mutter med låsfunktion, förknippas vanligtvis med låsmuttrar eller gängformande skruv

Restmoment
– Mängden vridmoment som återstår i förbandet efter åtdragning

Statiskt vidaredragningsmoment
– Mängden vridmoment som åtgår för att övervinna vilofriktionen i ett draget skruvförband

Sättning
– Förlust av ”klämkraft” i ett skruvförband efter avslutad åtdragning

Inbäddning
– En orsak till sättning förknippad med högt yttryck på hårda ytor, mest tydligt vid hårda förband med flera komponenter. Sättning i samband med inbäddning stabiliseras vanligtvis snabbt (på mindre än 0,2 sekunder)

Krypning
– En orsak till sättning i mjuka förband under högt tryck som sakta låter materialet flyta ut i förbandet. Kan ta längre tid än vid inbäddningsförluster

Dragspänning
– Kraft per snittarea, t.ex. Newton per kvadratmillimeter eller pund per kvadrattum

Förlängning
– Förändring i längd jämfört med ursprungslängd

Elastiskt område
– Del av moment/vinkelgrafen där materialet återgår till ursprungligt tillstånd när klämkraften avlägsnas

Plastiskt område
– Det område av grafen där materialet deformeras permanent

Sträckgräns
– Punkten som skiljer det elastiska området från det plastiska området

Startmoment
– Den punkt vid vilken komponenterna i ett skruvförband möts och börjar komprimeras och momentuppbyggnaden börjar

Hårt förband
– Komponenter och materialet mellan muttern och skruvskallens anliggningsytor har en hög styvhet. Definieras vanligtvis som hårt om skruven dras åt till sitt fulla vridmoment och åtdragningsvinkeln är 30 grader eller mindre efter att startmomentet uppnåtts

Mjukt förband
– Komponenter och materialet mellan muttern och skruvskallens anliggningsytor har en låg styvhet. Mjuka förband måste oftast dras åt två eller flera hela varv, efter det att startmomentet uppnåtts.