Våra lösningar

Webbkurs – åtdragning, fastsättning och montering

Välkommen till Atlas Copcos webbkurs – åtdragningsteknik och info om varför åtdragningstekniken är så viktig!

Frågor? Kontakta oss!

Lektion 3 – Lär dig att upptäcka och förhindra fel vid åtdragning

Video 1 – Låsmoment

Loading...

Video 2 – Sättning

Loading...

Video 3 – Hur man undviker sättning (2:14)

Loading...

Video 4 – Övervaka åtdragningsvinkel (2:36)

Loading...

Video 5 – Momenthastighet (2:09)

Loading...