Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Färdplan – utforska Industri 4.0 för nykomlingar

Det huvudsakliga syftet för företag som är nykomlingar är vanligtvis att lära sig och utforska den nya tekniken och identifiera var i produktionsprocessen Industri 4.0-konceptet kan tillämpas. Detta är inte nödvändigtvis kopplat till var de kommer att skapa mest affärsfördelar.

Med detta i åtanke är det första steget att göra en bedömning av din nuvarande situation avseende sex dimensioner:

1) Teknik och utrustning

Detta är oftast kärnan i ett tidigt stadium av utveckling, men det är viktigt att förstå affärsvärdet bakom utvecklingen. Företag bör identifiera var processgivare kan läggas till antingen genom en uppgradering av befintlig utrustning eller genom att byta ut en del utrustning eller verktyg.

2) Anslutning

Anslutning mellan givare, IT-system och datalagring måste upprättas för pilotprojektets omfång. Kommunikationsstandarder och säkerhetslösningar bör omfattas av detta. Samtidigt är ett fristående pilotprojekt en bra start och kräver mindre avancerad säkerhet och standardisering.

3) Produktdata

Vikten av korrekta produktdata underskattas ofta och otillräcklig detaljrikedom i produkt- och processdata kan bli en flaskhals som kräver en betydande insats för att övervinna. Exempelvis kan monteringskvaliteten mätas med hög precision med olika givare. Det förutsätter dock att det finns en definition av önskad kvalitet – vilket moment och vilken vinkel krävs när skruven dras åt?

4) IT-system

I normalfallet har företag på nybörjarnivå inte ens rätt system på plats för att stödja Industri 4.0-koncept. De bör begränsa IT-lösningen till en nivå som är tillräcklig för att validera de Industri 4.0-koncept som undersöks och utvärderas.

5) Organisationspåverkan

Implementeringen av Industri 4.0-koncept är en utvecklings- och förändringsresa för alla företag även om den inledande fasen har begränsad inverkan på organisationen. Ett av huvudmålen i den inledande fasen är inlärning av nya koncept. Företag bör sträva efter en organisation och kultur präglad av samarbete och flexibilitet för att förbereda sig för kommande förändringar.

6) Strategiskt perspektiv

Strategin för nykomlingar bör vara att utforska och lära sig den nya tekniken och skapa en vision för hur Industri 4.0-koncept kan vara till nytta för företaget i en uppsättning ”användningsfall”. Dessa fall kommer att fungera som underlag för strategiutveckling och formulering av en färdplan i framtiden.


Dessutom är det viktigt att använda en flexibel metod där lösningen utvecklas genom iterationer och en uppsättning minimala fungerande produkter för att demonstrera funktionalitet och bekräfta varje del av lösningarna stegvis.

Ett annat steg är att välja omfattning, till exempel en cell eller station (eller en monteringsprocess) och en produkt.

I slutet av den här färdplanen bör företaget ha en fungerande lösning för att förbättra kvaliteten i en monteringsprocess. Dessutom har företaget fått kunskap och påvisat resultat för att fastställa affärsvärdet för det här ”användningsfallet” – allt detta är viktigt för att planera nästa fas i sin Industri 4.0-utveckling.


Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.

Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!