Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Färdplan – utforska Industri 4.0 för nykomlingar

Det huvudsakliga syftet för företag som är nykomlingar är vanligtvis att lära sig och utforska den nya tekniken och identifiera var i produktionsprocessen Industri 4.0-konceptet kan tillämpas. Detta är inte nödvändigtvis kopplat till var de kommer att skapa mest affärsfördelar.Med detta i åtanke är det första steget att göra en bedömning av din nuvarande situation avseende sex dimensioner:

1) Teknik och utrustning

Detta är oftast kärnan i ett tidigt stadium av utveckling, men det är viktigt att förstå affärsvärdet bakom utvecklingen. Företag bör identifiera var processgivare kan läggas till antingen genom en uppgradering av befintlig utrustning eller genom att byta ut en del utrustning eller verktyg.

2) Anslutning

Anslutning mellan givare, IT-system och datalagring måste upprättas för pilotprojektets omfång. Kommunikationsstandarder och säkerhetslösningar bör omfattas av detta. Samtidigt är ett fristående pilotprojekt en bra start och kräver mindre avancerad säkerhet och standardisering.

3) Produktdata

Vikten av korrekta produktdata underskattas ofta och otillräcklig detaljrikedom i produkt- och processdata kan bli en flaskhals som kräver en betydande insats för att övervinna. Exempelvis kan monteringskvaliteten mätas med hög precision med olika givare. Det förutsätter dock att det finns en definition av önskad kvalitet – vilket moment och vilken vinkel krävs när skruven dras åt?

4) IT-system

I normalfallet har företag på nybörjarnivå inte ens rätt system på plats för att stödja Industri 4.0-koncept. De bör begränsa IT-lösningen till en nivå som är tillräcklig för att validera de Industri 4.0-koncept som undersöks och utvärderas.

5) Organisationspåverkan

Implementeringen av Industri 4.0-koncept är en utvecklings- och förändringsresa för alla företag även om den inledande fasen har begränsad inverkan på organisationen. Ett av huvudmålen i den inledande fasen är inlärning av nya koncept. Företag bör sträva efter en organisation och kultur präglad av samarbete och flexibilitet för att förbereda sig för kommande förändringar.

6) Strategiskt perspektiv

Strategin för nykomlingar bör vara att utforska och lära sig den nya tekniken och skapa en vision för hur Industri 4.0-koncept kan vara till nytta för företaget i en uppsättning ”användningsfall”. Dessa fall kommer att fungera som underlag för strategiutveckling och formulering av en färdplan i framtiden.

Dessutom är det viktigt att använda en flexibel metod där lösningen utvecklas genom iterationer och en uppsättning minimala fungerande produkter för att demonstrera funktionalitet och bekräfta varje del av lösningarna stegvis.Ett annat steg är att välja omfattning, till exempel en cell eller station (eller en monteringsprocess) och en produkt.I slutet av den här färdplanen bör företaget ha en fungerande lösning för att förbättra kvaliteten i en monteringsprocess. Dessutom har företaget fått kunskap och påvisat resultat för att fastställa affärsvärdet för det här ”användningsfallet” – allt detta är viktigt för att planera nästa fas i sin Industri 4.0-utveckling.

Enligt beräkningar skulle användning av IoT kunna minska personalskador i fabriksmiljöer med 10 till 25 procent, vilket motsvarar årliga besparingar på upp till 225 miljarder USD år 2025.Ladda ned faktabladet och lär dig mer om vårt smarta fabrikskoncept – portalen till Industri 4.0!