Våra lösningar

Använda prestandadata från katalogen

Prestandadata som anges i Atlas Copcos luftmotorkataloger gäller för ett lufttillförselstryck på 6,3 bar (91 psi). Uppgifterna i katalogen ges både i tabeller och i diagram.

Använda luftmotorer enligt katalogdata

Uteffekten för en luftmotor ses tydligast på dess prestandadiagram. För varje motor-/växelenhet visas effekten, vridmomentet och luftförbrukningen som en funktion av hastigheten. 
– Maximal effekt, kW och hp – Hastighet vid maximal effekt, varvtal – Vridmoment vid maximal effekt, Nm – Fri hastighet, varvtal – Luftförbrukning vid maximal effekt, l/s Startmomentet som genereras av en luftmotor varierar och beror på lamellernas läge. Den här informationen kan endast erhållas från datatabeller där det garanterade värdet visas. Vridmomentet vid stopp ges inte i katalogdata men kan uppskattas som två gånger vridmomentet vid maximal uteffekt.