Våra lösningar

Axelbelastning

Axelbelastningen på en luftmotor påverkar lagrets livslängd.

Atlas Copcos luftmotorkatalog innehåller kurvor med maximal axelbelastning för en användningsperiod med 10 miljoner varv. Kurvorna i katalogen anger maximal tillåten kombination av radiell och axiell belastning.

Axelbelastning på luftmotor

Axelbelastning påverkar lagrens livslängd.