medicintekniska produkter, displayenheter

Våra lösningar för tillverkning av medicinsk utrustning

Högkvalitativa och tillförlitliga lösningar för att montera displayenheter och andra medicintekniska produkter med spårbarhet och tillförlitlighet

Kontakta oss!