Uppfyll EU:s förordning om medicintekniska produkter (förordningen) och spara pengar

EU:s förordning om medicintekniska produkter (förordningen) kräver att alla tillverkare i EU klassificerar sina medicinska och medicintekniska produkter i riskklasser och att de låter sina riskhanterings- och kvalitetsledningssystem granskas.

Dokumentationskraven innebär betydande arbete för många tillverkare. Men goda tekniska hjälpmedel finns tillgängliga. Och EU-förordningen skyddar även tillverkare mot oförutsägbara konsekvenser med avseende på produktansvar.

Om t.ex. en defekt som utgör en risk för dödsfall eller personskada uppstått i en enskild produkt skulle tillverkaren kunna tvingas återkalla hela serien om produktionen av varje enskild produkt inte dokumenterades. Det finns redan en dom från EG-domstolen i detta ärende (C 503/13) (se QR-koden ovan). Sådana återkallelser är ytterst komplexa och dyra.

Atlas Copco kan hjälpa till

Den nya förordningen definierar strängare krav på kvalitetsledning och dokumentation. Atlas Copco kan ge råd och stöd i detta sammanhang.
Ett exempel: om en display monteras med hjälp av datorstyrda mutterdragarsystem och resultaten dokumenteras skulle det vara möjligt att utelämna täthetsprovet. Detta skulle minska de summor som investeras i dyr provutrustning.

Vad gäller åtdragning kan vårt mjukvarupaket ToolsNet 8 samla in en mängd data, helt oberoende av fastskruvat montage. Vi kan även dokumentera spårbarhet och generera entydiga streckkoder för detta ändamål. Vi har dessutom omfattande kunskap inom processoptimering vilket ger oss möjlighet att hjälpa alla industriföretag att spara pengar, bli mer flexibla och skydda sin konkurrenskraft.

Den federala organisationen för medicinteknik och andra sammanslutningar har redan konstaterat att upp till en tredjedel av tillverkarna i Tyskland kan överväldigas av kraven i förordningen och försvinna från marknaden. I en nyligen genomförd studie av trender och prognoser inom medicintekniksektorn varnar VDI om att strikta myndighetskrav kan försena eller utgöra ett hinder för utvecklingen i sektorn. Håller du med? Jag är medveten om dessa siffror. Särskilt små och medelstora företag står inför en stor utmaning. Det är dock viktigt att inte misströsta, utan anta utmaningen och skaffa den information som behövs.

Under de senaste månaderna har vi utarbetat grundläggande utbildningsenheter för att informera våra kunder om vad de behöver göra och hur de kan skydda sig själva. Eller snarare hur de kan uppfylla kraven samtidigt som de håller kostnaderna på en rimlig nivå.


Ett verkligt exempel på hur det fungerar

En tillverkare av displayenheter som används i operationssalar behöver bevisa att de här enheterna är läckfria.

Om displayen monteras med moderna, datorstyrda system för åtdragning dokumenteras den genomförda åtdragningen under processen.

I idealfallet innebär det att tillverkaren inte längre behöver utföra ett täthetsprov på monitorn. Med hjälp av enkla åtdragningsverktyg skulle detta inte vara möjligt, och hela processen, inklusive täthetsprovet, skulle vara mycket mer komplex och dyr.

Det innebär att tillverkaren kan undvika behovet av ett täthetsprov genom att dokumentera gängat montage. Följaktligen skulle det inte vara nödvändigt att investera i dyr utrustning.

Generellt tar vi en närmare titt på alla processer i syfte att hitta ett sätt att säkerställa och dokumentera kvaliteten så enkelt och billigt som möjligt.

Vill du ha mer information?
Skicka in formuläret nedan så kontaktar våra experter dig!

Förordning om medicintekniska produkter - Atlas Copco Sweden
Close

Talk to our experts!

Please fill in below information and your enquiry, we will reach out to you.