Steg 2 – arbetsplatsuppdrag

Efter att ha genomgått en godkänd utbildningskurs och fått utbildningscertifikatet måste varje elev skaffa sig arbetsplatserfarenhet under en tid och använda sig av sina nya färdigheter och kunskaper. Genom att utföra arbetsbaserade uppgifter kan eleven befästa sina nyvunna förmågor.

Kontakta oss