Utvärdering på provcentret

Kräver att varje individ genomgår en formell utvärdering av sina arbetskunskaper, färdigheter och förmågor i varje ämne inom Mechanical Joint Integrity.

Kontakta oss