Steg 4 – validering av teknisk kompetens

För att bekräfta individens aktuella kunskaper, färdigheter och förmågor genomförs ECITB valideringsprov av teknisk kompetens vart tredje år i syfte att bevisa fortlöpande prestationsutveckling.

Kontakta oss