Våra lösningar

Gruvdrift

Vi erbjuder verktyg för montering, bolting och metallbearbetning för att matcha kraven i gruvindustrin!

Kontakta oss!

Århundraden tillbaka, oavsett naturtillgångar - sten, salt, guld - har vi sysslat med gruvdrift. I gruvorna råder det ofta mycket svåra arbetsförhållanden vilket ställer höga krav på utrustning och service av gruvmaskiner.