Fylla hålet: nitning

Processtyrning och utmärkt ergonomi