Våra lösningar

Fylla hålet med åtdragning

Åtdragning med stor andel första resultat utan anmärkning (First Time Through (FTT))