Flygkropp

Tid kan vara av stor vikt, men är aldrig viktigare än säkerhet och kvalitet

Flygkropp

Flygkroppen är strömlinjeformad och elegant, och dess strukturella styrka kan stå emot tryck, böjning och torsionskrafter. Tid kan vara av stor vikt, men är aldrig viktigare än säkerhet och kvalitet.

Loading...