Tillverkning av flygkroppar

Tid kan vara av stor vikt, men är aldrig viktigare än säkerhet och kvalitet när man bygger flygkroppen!

Flygkroppen är strömlinjeformad och elegant, och dess strukturella styrka kan stå emot tryck, böjning och torsionskrafter. Tid kan vara av stor vikt, men är aldrig viktigare än säkerhet och kvalitet. Flygkroppens strukturella styrka kan stå emot tryck, böjning och torsionskrafter.

Loading...