Tillverkning av flygplansinteriörer

Monteringslösningar för att bygga insidan av flygmaskiner med primärt fokus på ergonomi och bullernivå.