Industri 4.0 för flygplanstillverkning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mer data, högre output – den digitala omvandlingen av flygindustrin

I en framtid med megastäder, arbete för hållbar utveckling och ökad global rörlighet behöver flygindustrin fördubbla sin produktion och samtidigt behålla extremt noggranna kvalitetskontroller. Med hjälp av digitaliseringen och smarta anslutna verktyg är det möjligt att genomföra detta och utnyttja industri 4.0 på bästa sätt.

Det känns som att flygresande har nått sin topp i dag, men det har faktiskt bara börjat. Flygplansproduktionen har mer än fördubblats varje årtionde sedan 1970-talet, och det förväntas att tillväxten förblir densamma eller sker i ännu snabbare takt.Detta innebär inte bara en enorm press på industrin att öka sin produktivitet. Nya flygplan kommer att utformas med hjälp av lättare och mer hållbara material, vilket skapar ett behov av nya monteringsmetoder.

Fakta och stora utmaningar för flygindustrin

93 JÄTTESTÄDER TILL ÅR 2035

Den globala medelklassen växer och våra stadsområden växer snabbt. Det har uppskattats att antalet jättestäder (med över 10 miljoner människor) kommer att öka från 55 till 93 st till år 2035. Urbana medborgare är mobila per definition, och en majoritet av världens befolkning kommer snart att ha lust och råd att färdas genom luften under de kommande åren.

35,000 FLYGPLAN TILL ÅR 2035

Mängden flygplan i luftrummet kommer att fördubblas på 15–20 år. Detta innebär runt 40 000 plan och utöver det måste 75 procent av de befintliga flygplanen bytas. Följaktligen innebär det ett produktionsantal på 35 000 flygplan.

50% LÄGRE CO2-UTSLÄPP

Flygindustrin måste minska sina koldioxidutsläpp med 50 % under de kommande 30 åren. Detta kan åstadkommas genom att producera effektivare flygfordon, men tillverkarna måste också förbättra produktionsmetoder och använda smartare verktyg.

✔ Produktionen kan öka mycket.

Huvudutmaningen är att producera snabbare utan att riskera en lägre kvalitetsnivå. Med alla de nya materialen blir också monteringsprocessen en annan, och den kräver en ny typ av kompetens.

✔ Det är viktigt att behålla och förbättra de höga kvalitetsstandarderna

Och det kan göras genom att vägleda operatörerna under monteringsprocessen. Genom att reducera hårdvara och förbättra visuella hjälpmedel kan data skapas på ett användbart och intuitivt sätt.

Flygindustrins utmaningar kan bemötas genom ökat utnyttjande av verktyg och monteringsmetoder i produktionslinjen. Med sladdlösa smarta verktyg som batteridrivna borrmaskiner, skruvdragare, styrenheter, tillbehör och mycket annat, kan produktionen och kvaliteten förbättras avsevärt.


De stora fördelarna för flygtillverkningsindustrin med industri 4.0

Den digitala omvandlingen pågår

Automation är nu allmänt implementerat i branschen, och den globala produktionen har ökat från 70 flygplan per månad år 2000 till 150 i dag, medan efterfrågan på flygplan har ökat fyra gånger. Därför är nästa steg att använda smarta digitala verktyg och anslutningsmöjligheter för att leda marknaden in i framtiden.Genom smarta anslutna monteringslösningar kan du få en bättre kontroll över hela tillverkningsprocessen. Smarta verktyg ger oss omedelbar feedback efter varje process. Samtidigt som vi samlar in uppgifter för att kontrollera den övergripande kvaliteten på processen hjälper detta även operatörerna att undvika misstag.

Mer data, lägre kostnader

En av fördelarna med industri 4.0 är högre produktion med färre misstag. Varje fabrikschef eller monteringsexpert vet vilka kostnader som är kopplade till enkla, mänskliga fel. Transparens och analys av data i realtid kan avsevärt bidra till att minska dessa kostnader.Den största kostnaden är pappersarbetet. En enskild del kan ha en hög kostnad, och varje reparation sänker ett flygplans marknadsvärde betydligt. För att inte tala om kostnaderna för förseningar i produktionen och böter för missad leveransfrist hos kund.

Framtiden ligger i luften

Det är inte bara tillverkningen av traditionella flygplan som kan intensifieras under de kommande åren. Tillsammans med de tidigare nämnda jättestäderna verkar det finnas en ökande efterfrågan på mindre, urbana flygfordon.Även efterfrågan på fler rymdsatelliter kommer att öka trycket på flygindustrin. Och det är där smarta anslutna verktyg kan göra en enorm skillnad.

Våra smarta verktyg och lösningar för flygindustrin
Våra smarta verktyg och lösningar för flygindustrin
 
Ladda ner vår katalog med kompletta lösningar
Ladda ner vår katalog med kompletta lösningar
 
Kontakta ett försäljningskontor nära dig genom att klicka här
Kontakta ett försäljningskontor nära dig genom att klicka här
 
Be om en offert eller ytterligare information genom att klicka här
Be om en offert eller ytterligare information genom att klicka här