Smart fordonsindustri - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
The fourth industrial revolution, the digitalization of manufacturing and assembly, Industry 4.0. We call it Smart Connected Assembly. The assembly of the future can benefit from the new technology in many areas including quality, process performance and overall cost efficiency. The assembly process, maintenance service shifts to guarantee tools availability, future new services based on big data analytics, support to R&D and simulation of assembly processes, automation of supporting processes like operator guidance and quality assurance. The assembly process will include safety and operator guidance systems such as 3D positioning, pick-to-light, augmented reality solutions, and operator guidance displays that minimize human error and ensures that the right operations are performed.

Smarta fabrikslösningar för fordonsindustrin

Kontakta oss

Fordonsindustrin leder för närvarande utvecklingen av tillverknings- och monteringskoncept och processer. Utvecklingen drivs framåt av miljökrav och med lanseringen av alternativa drivlinor och en tuff marknadskonkurrens där antalet modeller och varianter som tagits fram är ett sätt att möta konkurrensen. De här två trenderna kräver ökad flexibilitet i produktionen med ledande fordonstillverkare som snabbt närmar sig visionen ”massproduktion nummer ett”. Att tillverka flera bilmodeller eller till och med en blandning av bilar och motorcyklar i en monteringsfabrik är den nya normen.

Flexibilitet för monteringslinjen

Flexibla tillverkningssystem blir allt populärare och kan delas in i två typer av områden: maskinflexibilitet och operationsföljdsflexibilitet. Maskinflexibilitet avser möjligheten att använda flera maskiner för samma uppgifter och systemets förmåga att anpassa ändringar som volym och kapacitet. Operationsföljdsflexibilitet avser ett systems förmåga att anpassa sig till nya produkter och i vilken ordning produkterna monteras ihop.

Kollaborativa robotar

Inom intelligent tillverkning kan kognitiva robotar uppfatta informationsosäkerhet, göra ändringar i schemahantering och justera tillverkningsbeteende för att självständigt hantera komplexa tillverkningsproblem. Genom att använda distribuerade algoritmer för omkonfigurering kan robotar konfigurera om sig själva vilket gör det betydligt enklare att konfigurera robotar. Kollaborativa robotar kan arbeta självständigt och hantera ändringsbar schemaläggning av en smart fabrik med anslutna monteringslinjer.

Kvalitet

Industri 4.0 kan stödja ökad produktkvalitet inom flera områden, till exempel: förbättrad anpassning, ökad kundinteraktion, databaserad värdedesign och förändringar från produkterbjudanden till tjänsteerbjudanden.

Framtidens smarta fabrik

Fordonsindustrin leder för närvarande utvecklingen av tillverknings- och monteringskoncept och processer. Utvecklingen drivs framåt av miljökrav och med lanseringen av alternativa drivlinor och en tuff marknadskonkurrens där antalet modeller och varianter som tagits fram är ett sätt att möta konkurrensen. De här två trenderna kräver ökad flexibilitet i produktionen med ledande fordonstillverkare som snabbt närmar sig visionen ”massproduktion nummer ett”. Att tillverka flera bilmodeller eller till och med en blandning av bilar och motorcyklar i en monteringsfabrik är den nya normen.Monteringsproduktionen närmar sig visionen ”massproduktion nummer ett” med hjälp av nya koncept där traditionella rörliga monteringslinjer ersätts med nya lösningar baserade på AGV:er (Automatiserade Guidade Fordon) som möjliggör fler och mer flexibla flöden på fabriksgolvet. Monteringen ställs in med ett huvudsakligt flöde och flera vägar eller extra slingor för att hantera differentieringen mellan modeller och varianter. Detta kräver också nya koncept för att hantera materialflöden och konfigurationen av stationer med verktyg och styrningsprogramvara.Fordonsindustrins framtid förändras, och ingen kan se hur långt utvecklingen kommer att gå. Nya lösningar och standarder kommer att träda fram. Atlas Copco bidrar aktivt till utvecklingen tillsammans med sina kunder och är en pålitlig partner för stöd på resan.

Vi har kunskapen om och vet hur man utformar ett anslutet ekosystem

Atlas Copco har levererat anslutna produkter i mer än ett decennium. Vi har under många år byggt upp kunskap om anslutna monteringsprocesser och har omfattande erfarenhet av hur vi kan utforma ett anslutet ekosystem. Idag är vi marknadsledande inom anslutna verktyg och har störst serviceorganisation av alla verktygsleverantörer. Det ger oss en unik position där vi inte bara kan samla in data utan även analysera dem. Med vår expertis inom montering och åtdragning kan vi sedan ge specifika rekommendationer om hur du kan förbättra en ansluten monteringsprocess eller rekommendera underhåll baserat på normativ analys. Våra beprövade lösningar är nu ytterligare integrerade horisontellt och delar data sömlöst mellan alla tillämpningar som stödjer hela livscykeln av montering från tillämpningar som stödjer FoU, till produktion, till tillämpningar som används inom service och analys.Den integrerade slingan innehåller en portfölj med verktyg, system och tjänster för smart ansluten montering;- Programmering av verktyget- Drift av verktyget- Processtyrningssystem- Operatörssupportsystem, operatörsvägledningssystem- Kvalitetskontroll- Service- och underhållssystem- Datainsamling och dataanalys- Datadrivna tjänster
Monteringslösningar för smarta fabriker – läs mer
Monteringslösningar för smarta fabriker – läs mer
 
Kontakta oss
Kontakta oss
 
Titta på vår introduktionsvideo!
Titta på vår introduktionsvideo!
 
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly